Protokoll fra styremøte 08/22

Protokoll styremøte 08/22

22. Sept kl. 18.30 – 20.30 (Arbeidsmøte utsettes)

Tilstede: Helene, Torild, Synnøve, Hanne, Monica, Anita og Jørann

Sak 83: Godkjenning av innkalling og saksliste 08/22

Godkjent

Sak 84: Godkjenning av protokoll 07/22

Godkjent

Sak 85: Økonomi

Fått inn 16 400 kr i tippemidler siden sist. Saldo p.t. er ca 235 000 kr

Er flere søknader om midler som må sendes ut over høsten så det er flere midler på vei inn.

Vestfold har jubileum i år og Helene foreslår at vi gir en gave i den anledning. Enstemmig vedtatt å gi en pengegave på 3000 kr.

Sak 86: Medlemsseminar i Bø 12. nov

Så langt 9 påmeldte inkl styret. Vi jobber med å få informasjonen ut. Synnøve ringer aviser og medlemmer i Øvre – Telemark.

Alle bidrar til å dele og kontakte medlemmer og venner.

Sak 87: Henvendelse fra SMK frivillighetssentral (Solum, Melum og Kilebygda)

Flyttes til senere styremøte

Sak 88: Aktiviteter høsten 2022 

Forslag: 

  • Walk-and-talk med grilling søndag 6.nov kl 12 i Fritidsparken
  • Eventyrfabrikken onsdag 19. okt
  • Bowling 18. nov kl 18.00
  • Trampolinepark – må sjekkes før dato kan settes. (januar 2023)

Lage plakat med alle aktiviteter som kan spres.

Sak 89: Saker til landsmøtet i Tønsberg 23-25. okt/info fra sentralt

Utsettes da sakspapirene ikke er kommet.

Sak 90: Politisk arbeid

Ingen aktivitet

Sak 91: Funkis – tas på arbeidsmøte etter styremøte

Funkis i rute

Sak 92: Eventuelt

Evaluering Danmark 

Gode tilbakemeldinger fra flere deltakere

Ca 15% nye deltakere

God stemning på GoCart, bestiller alle banene neste år

Jørann: Går ut av styret

Neste styremøte 13. oktober 2022. Besøk av Jørn Pettersen, planlegge årsmøte 2023

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer