Protokoll fra styremøte 06/22

Protokoll styremøte 06/22 28. Mai kl. 16.30 på Comfort hotell Porsgrunn (blir avholdt der i samsvar med arbeidsdag for styret og valgkomiteen)

Tilstede styret: Helene, Rob, Fred-Ronny, Torild, Hanne, Anita, Jørann, Monica

Representanter Valgkomite: Marit, Carine og Lene

Sak 61: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 62: Godkjenning av protokoll 05/22

Godkjent

Sak 63: Økonomi – få inn et medlem til i medlemspottkomiteen. 

Torild ble valgt inn som ny medlem i medlemspottkomiteen.

Godtgjøring til eventuelle praktikanter vi hyrer inn på tur ved behov for flere ledsagere enn styret kan bidra med:

Enstemmig vedtak for dagsturer kr160 per time opptil kr1600 per døgn inkl kost.

Enstemmig vedtak at valgkomiteen skal få jakke og t-skjorter som styret har, men med tilleggslogo at de er valgkomiteen. Dette ble bestemt for det er viktig at valgkomiteen er synlig når de deltar på foreningens arrangement, og det er der de skal jobbe.

Inntekt:

Helse Sørøst kr 28000

Norsk tipping kr 22001,86

Sak 64: Oppdatering på arrangementer fremover – sommerleir, Oslotur, Danmark (hvem fra styret skal delta på de ulike aktivitetene?)

Oslotur 22 påmeldte, Monica, Helene, Anita og Torild deltar fra styret. Sondre og Celine blir med som hjelpere/praktikanter.

Sommerleir hittil 6 påmeldte.

Sette dato for informasjonsmøte om Danmark før påmelding er ute. Dette er spesielt med tanke på nye medlemmer.

9 Juni kl kl 18:30-20:00, åpen til alle medlemmer. Torggata 10 Skien. Påmelding telemark@autismeforeningen.no innen 7 Juni. Helene sender ut info til medlemmer.

Enstemmig vedtatt at Go-kart aktiviteten inkluderes i totalprisen for Danmarksturen.

Sak 65: Henvendelse fra SMK frivillighetssentral

Saken tas på neste styremøte.

Sak 66: Henvendelse fra Gustav Koi om å holde foredrag for oss/foreningens medlemmer

Saken tas på neste styremøte.

Sak 67: Besøk i Skien kirke med omvisning og besøk i tårnet.

Helene har kontaktet presten i Skien kirke, og vi har fått egen tid for omvisning 14. Juni kl. 17

Helene sender ut info til medlemmer.

Sak 68: Politisk arbeid

Ingen spesiell aktivitet for øyeblikket

Sak 69: siste styremøte før sommeren blir 22. Juni kl. 18

Vi samkjører med et samarbeidsmøte med Vestfold lokallag via teams kl. 18 denne kvelden.

Sak 70: Eventuelt

Ingen innkomne saker

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer