Protokoll fra styremøte 05/22

Protokoll 05/22, 28. April kl. 18.30-20 i Torggata 10

Tilstede: Monica, Torild, Rob, Anita, Hanne og Helene

Sak 50: Innkalling og saksliste godkjent

Sak 51: Protokoll 04/22 godkjent

Sak 52: Økonomi – vi har god økonomi og alle søknader er i rute. Vi har fått  innvilget 5000 kr fra Gulset lokallag, 10 000 kr fra Gimsøy lokallag og 28 000 kr fra Helse Sør-øst. 

Sak 53: Evaluering av markering av Verdens autismedag 2. April – veldig bra opplegg både fredag og lørdag, og vi fikk mange fine tilbakemeldinger av deltakerne. Dette var første gang vi arrangerte tog, så vi gjorde noen erfaringer som vi vil endre på neste gang. Stand på Brotorvet og Down Town ble bra besøkt, og vandring rundt i Skien by var også veldig positivt. 

Sak 54: Oppdatering Oslotur og leir i Rauland. Antall påmeldte osv: 11 påmeldt til Oslotur. Helene sender ut påminnelse før fristen er ute. Anita sjekker med Egon Ullevål om bord der. Egon Karl Johan er under oppussing, og Egon Byporten hadde kun en meny å tilby større selskap. Det er ikke gunstig. 

En familie påmeldt leir i Rauland hittil. Helene sender ut flere påminnelser underveis. Leir blir ikke gjennomført med færre enn 12 deltakere.

Sak 55: Spørreundersøkelse til medlemmene – utsettes til neste styremøte

Sak 56: Planlagte aktiviteter fremover: Vi skal delta på Pride i Oslo 25. Juni.

Pride i Skien 17. september er også mulig. 

Vi skal delta i borgertoget i Skien 17. mai – Helene inviterer medlemmer til å delta sammen med oss. Helene har bestilt fane og flagg med logo. De kan også brukes på andre arrangement og stands. Planlegger å gå i borgertog i andre kommuner i årene fremover.

11. Mai skal Hanne, Monica og Helene ha stand på frivillighetskonferansen i Ælvespeilet kl. 17-21

Sak 57: Besøk i Skien kirke før sommeren – tror vi skal få til det. Helene kontakter presten for å avtale. Blir en ukedag.

Sak 58: Evaluering av tillitsvalgskolering og strategisamling 22-24 April i Oslo – Anita, Rob, Synnøve, Hanne, Jørann, Torild og Helene deltok fra styret. Monica deltok via sentralstyret. Veldig lærerik helg, og fint å møte andre som jobber med det samme. 

Sak 59: Arbeidsdag med styret og valgkomiteen 28. Mai på Comfort hotell Porsgrunn kl 10-18

Styret deltar og tre stykker fra valgkomiteen. Helene lager agenda. Vi skal egentlig ha styremøte to dager før, men vi sammenslår det med arbeidsdagen. 

Sak 60: Eventuelt: vi har fått en invitasjon om å holde temakveld på SMK frivillighetssentral i Skien. Det vil vi gjerne for å spre kunnskap om autisme og foreningen. Helene kontakter dem for å avtale nærmere. 

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer