Protokoll fra styremøte 04/23

Protokoll fra styremøte 04/23

17.mars kl 17.30-18.00

I Strømstad (kvelden før årsmøte)

Saksliste:

Sak 34: Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent

Sak 35: Godkjenning av protokoll 03/23: Godkjent

sak 36: Økonomi: Økonomien er god, og søknader er i rute. Siste søknad sendte Helene til Sparebank 1 breddemidler.

sak 37: Årsmøte: Alt er i rute. Ingen har meldt frafall. Oppgaver delegert til styremedlemmer. 

sak 38: Kurs med Terje Wårheim 26 og 27. april: Invitasjon er laget, og Helene har sendt den ut til kommuner, skoler, helsestasjoner, SFo mm. Fått hjelp av medlemmer til å spre den på arbeidsplasser og via mail til kjente. Anita har opprettet facebookarrangement, og styret er enige om en liten kostnad for å fremme innlegget på facebook for å nå enda flere. Hittil mange påmeldte til dag 1, men få til dag 2.

sak 39: Aktiviteter fremover: As-treff med bowling og mat på Max burger 5. april kl 19-21

Vi har bestemt at vi tilbyr bowling for aldersgruppen 12-18 samme dag fra kl 17-18-30

Helene sender ut info.

 Sak 40: Markering av Verdens autismedag lørdag 1. april i Porsgrunn: Helene har laget invitasjon og sendt ut til medlemmer og en del politikere. Anita har også sendt til politikere. Liten respons hittil. Helene Har bestilt 30 pannebånd med logo. Rob, Monica, Helene skal delta.

Sak 41: 17. mai 2023 vil vi prøve å delta i borgertoget. Helene melder på foreningen når invitasjon kommer.

sak 42: konstituering av nytt styre blir tirsdag 21. mars kl 19. Valgkomiteen inviteres.

sak 43: Saker fra sentralt: alle har fått nyhetsbrev

sak 44: Eventuelt: Det har kommet inn et ønske fra et medlem om opprettelse av en pappaklubb. Vi sjekker mulighetene, og om noen har lyst til å starte opp.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer