Protokoll fra styremøte 04/22

Saksliste og innkalling til styremøte 04/22, 31. Mars kl. 18.30 – 20.30 i Torggata 10.

Tilstede: Helene, Monica, Fred Ronny, Torild, Rob, Anita, Jørann, Hanne

Sak 37: Godkjenning av innkalling og saksliste

Ok

Sak 38: Godkjenning av referat og protokoll 03/22

Ok

Sak 39: Økonomi – søknad sendt Athonistiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, Eternistiftelsen, Storebrand og Olav Thon stiftelsen. 

NB! Kjøreregninger.

Styret reviderte budsjettet pga ny aktivitet som ikke er satt opp. Gjelder markering verdens autismedag. Det blir laget fotnote til regnskapet angående dette, med henvisning til protokollnummer og saksnummer. 

Betaling for arbeidsmøter vedtas å utbetales hvert kvartal.

Sak 40: Planlegge ferdig lys-tog og stands av markering 2. April. Antall påmeldte pizza. Helene har ordnet light-sticks, ny brosjyre og noen nye klær. 

Vi er 35 påmeldte til pizza. Ordfører i SKien Hedda Foss Five kommer, og vi har fått tilbakemelding om at flere politikere vil delta. Lene Wilma Skjøldt har ordnet dronefilming av toget, og reportasje i TA. Onsdag 31/3 ble det sendt ut pressemelding fra oss om arrangementet til alle aviser i Telemark. Vi fikk hjelp til pressemeldingen av journalist Ingrid Oppebøen. Styret møter opp kl 18 for å gjøre alt klart. 

Helene sier noen ord før toget går, og ordfører får sjans til å si noen ord om hun vil.

Sak 41: Planlegging Oslotur – Helene har booket buss til lørdag 11. juni, og laget invitasjon for gjennomlesning før utsendelse. 

Invitasjon redigering: Pårørende, få med at det er gratis for medlemmer, i hovedsak så er aspergertreffene uten ledsager, men på en slik tur kan det være at noen av deltakerne trenger en ledsager. Ta kontakt med oss om du tenker at du har behov for ledsager på mail…. “har du behov for ledsager, så kan du ta med det”. Fra styret blir vi fire ledsagere.  

Anita booker bord på Egon KArl Johan.

Sak 42: Besøk på Røde Kors og i Skien Kirke og en tur på Eventyrfabrikken for barn opp til 12 år i mai? 

Røde kors til høsten rett etter skolestart. Sjekke hva de skal ha for et førstehjelpskurs. 

Helene mailer prest i Skien kirke. Ha eventyrfabrikken og kirken på samme dag. Det er for de over 12 år i kirken og de under 12 år på eventyrfabrikken. 

Sak 43: Leir i Rauland 30. juni til 3. juli – starte invitasjon og påmeldingsskjema.

Venter litt med denne. Synnøve Ordner skjema. 

Sak 44: Politisk arbeid- den politiske aktiviteten som har vært nå, er øremerket verdensdagen for autisme. 

Sak 45: Funkis – Helene har meldt inn Oslotur. Melde inn Danmark og sommerleir i Rauland. 

Legge inn aspergertreff og arbeidsmøter styret.

Sak 46: Gjøre om på velkomstbrev nye medlemmer og signatur på mail – sekretær

delegeres sekretær med signatur. Brevet tas på arbeidshelg.

Sak 47: Evaluering kurs I Sandefjord «styret i arbeid», og gjennomgang av noen av sakene. 

Sakene gjennomgåes arbeidshelg, for styret må være fulltallig. Kurset var veldig nyttig og lærerikt. Anbefales på det sterkeste. 

Sak 48: Sett dato for arbeidshelg for styret. Valgkomiteen inviteres med, og de kan jobbe med materiell fra kurset i Sandefjord som heter Valgkomiteens arbeid. De kan være med på gjennomgang av vedtektene. Lage styrehåndbok “styrets verktøykasse”

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer