Protokoll fra styremøte 03/24

- Protokoll til styremøte 03/24 Torggata 10, 7 etg 14. Mars kl 18-20 Møte med Georg. SIMEN- sammen i menighet. Lage en gruppe sammen med Georg. Aldersgruppe fra 16 og oppover? Informerer også om en leir i Gurvika 7.-9. juni. Lage brukerundersøkelse for å kartlegge ønsker og behov. Gine avtaler nytt møte med Georg når vi har fått svar på brukerundersøkelsen. Tilstede: Helene K. Anita, Gine, Carine, Torill og Helene A Frafall: Monica, Rob Sak 23: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Sak 24: Godkjenning av protokoll 02/24 Godkjent Sak 25: Økonomi - 8000 kr innvilget fra Bamble kommune til Skyland og badeparken Langesund. Funkis oppdatert. Avslag fra Bufdir og Dnb- stiftelsen. Kurs: søke tilskudd, Gine, Rob og Helene K Dugnad: Egg? Klesinnsamling? . Søknad er sendt til lotteri og stiftelsetilsynet av leder. Sak 26: Årsmøte - siste gjennomgang av oppgaver, papirer o.l - Skrive ut papirene på kontoret, de som vil. Oppgaver ble fordelt og gjennomgått. Konstitueringsmøte 20.mars kl 19 (tidspunkt endret) Helene K ordner noe å spise. Merethe Hagen og Siw Jore Lundtveit kan ikke delta. Finne ny dato. Sak 27: Kurs med Terje Wårheim 3 og 18.april. Monica har ordnet lokale på Hjalmar Johansen vgs i auditoriet fra kl 16. Kurset begynner kl 17. Pris er satt til 350 for ikke medlemmer, og 150 for medlemmer. Skal vi gi en egen pris til mammaklubbens medlemmer? Dugnad ved utsendelse av invitasjon, men viktig at det delegeres og noteres hvor den sendes, da vi ikke kan sende dobbelt opp over alt. Invitasjonene skal være ferdig sendt fredag 15.3.24 Sak 28: Skyland og Badeparken Langesund. Finne en dato i mai. Styremøte i April. (Mandag er en fin dag) Sak 29: Vårkonferansen og tillitsvalgtskolering 12-14. April i Oslo. Vårkonferansen starter kl 9 på morgenen. (Anita deltar på lørdag og søndag) Vedtak: Styret stemmer for at vi drar inn torsdag ettermiddag. Enstemmig. Sjekke hotell og FFO rabatt. (Gine sjekker) Sak 30: Togtur til Drammen med voksengruppa. Treffe voksengruppa i Drammen for felles bowling og mat. Ta det som en sommeravslutning i juni. Planlegge med Buskerud om datoer. Eventuelt etter sommerferien Sak 31: Lisebergtur Juni? Eventuelt til høsten? Monica sjekker ut. Sak 32: Danmark - Siri har booket til 90 stk 5.-8. august. Sak 33: Markering av verdens autismedag 2.april -2 april Markerer privat og på nettsiden vår autismemåneden- vi har kurs og stand i Ibsenhuset. Forslag fra Andreas om foredrag og avslutte måneden med disability pride. Stand kjøpesenter? 1 juni (legge vedtak her). Sak 34: Bytte styremøtedatoer 25.april og 23.mai - sette nye datoer Mandag 6 mai for 25 april. 30 mai for 23 mai. Sak 35: Politisk arbeid - saker fra brukerrepresentanter b.la Lyttemøte/dialogmøte -det er foreldregruppa i Porsgrunn som arrangerer dette. Foreningen kommer i blått. Årsmøte FFO Vestfold og Telemark. Helene K, Torill og Helene. Helene K skal ha et digitalt møte med lokallaget i Vestfold kl 15.30. Fine tilbakemeldinger på saken som vi hadde i avisa som omhandlet tjenestekontoret. Sak 36: Likeperson.no Sak 37: Eventuelt: Lage skriv for vår Utlånssentral (ikke bråhast) Skal vi forsikre tingene? Hvordan løse det? Tar det med i neste protokoll. Mamma klubb: Gine og Helene forteller om styret og stønader. 26.4.24 Helene ta kontakt med Elin og hører om hun vil bli med. (Høre først med mamma klubb om det er ok at Elin blir med)

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer