Protokoll fra styremøte 03/22

Protokoll fra styremøte 03/22, 10. mars kl. 18.30-20.30 i Torggata 10.

Tilstede: Helene, Torild, Hanne, Jørann og Monica

Sak 25: Innkalling og saksliste godkjent

Sak 26: Referat og protokoll 02/22 godkjent

Sak 27: Økonomi: Vi har god økonomi. Vi tok en gjennomgang av innbetalinger for årsmøtet og kino. Vi må ha et nytt arbeidsmøte snart, for det er tre søknader som skal sendes før 1. April. Helene kaller inn. 

Sak 28: Planlegging av markering av autismedagen 2. april: Vi tenker at stand på Brotorvet, Down Town og Herkules hadde vært lurt. Helene kontakter senterledelsen om tillatelse. 

På fredag har vi bestemt at vi skal gå i lystog rundt Hjellen, og spise på Peppes etterpå. Det vil bli lyst med blå lykter, og vi håper at vi får mange med, og at pressen vil gi oss litt spalteplass. Lystog for å sette fokus på autisme er en fin måte å gjøre det på. 

Hanne ordner lykter og blåmaling.

Sak 29: Den gamle brosjyren vår er utdatert, og vi trenger en ny kjapt. Vi tok en gjennomgang av hva som burde endres med den, og hva som kan beholdes. Helene tar kontakt med trykkeri.

Sak 30: Vi må gjøre om litt på velkomstbrev til nye medlemmer og signaturen på vår mail. Delegerer det til sekretær.

Sak 31: Kurs «styret i arbeid» 25-27. mars – Helene ordner togbillett til de som vil, og kan, ta tog. 

Sak 32: Starte på invitasjon til leir, og påmeldingsskjema: utsettes til neste styremøte

Sak 33: As-treff og Oslotur – det blir Oslotur 11. Juni. Helene booker buss og lager invitasjon.

Sak 34: Funkis – vi må melde inn planlagte aktiviteter, men vi gjør det på arbeidsmøte

Sak 35: Politisk arbeid – ingen aktivitet for øyeblikket

Sak 36: Eventuelt: stand på Ibsenhuset 24. mars er utsatt til 14. september

FFO flytter inn i LPP’s lokaler. Vi tar et husmøte angående spleising på renhold, fordeling av dager osv når de har flyttet inn.

Vi planlegger aktivitet for mindre barn, og vil arrangere tur til Eventyrfabrikken for barn opp til 12 år i mai.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer