Protokoll fra styremøte 02/23

Protokoll fra styremøte 02/23

Torsdag 16. februar

kl. 18.30-20.30

Torggata 10, 7 etg

Møtt: Helene Kværnø, Monica Samland Lund, Anita Reidarsen, Jørann Kristiansen, Synnøve Lund, Rob Louwe (vara for Hanne Cecilie)

Forfall: Hanne Cecilie Larsen, Torhild Kleiv

Ikke møtt: Fred Ronny Brox Johansen

Agenda

Sak 10: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten anmerkninger

Sak 11: Godkjenning av protokoll 01/23

Godkjent uten anmerkninger

Sak 12: Økonomi 

Vi har fått midler fra Norsk Tipping, Funkis.

Saldo p.t. 155 000 kr

Flere søknader om midler er sendt og blir sendt i nærmeste fremtid.

Søknad fra Porsgrunn videregående om støtte til bandet Panda. 

 • Vask av lokaler: FFO spør vi er villig til å spleise på vask av lokalene på 100 kr pr uka. Styret vedtar å bidra med vask som forespurt og legger kostnad på 5 000 kr  i budsjettet
 • Søknad fra Porsgrunn videregående om støtte til bandet Panda. Søkt om midler til el-piano. Styret vedtar å støtte med 3000 kr.
 • Støtte til dekning av årsmøte utgifter for styremedlemmer. Styret må dra bort på fredag for å forberede årsmøte, og det ville vært urimelig at familien skulle kjørt til Sverige dagen etter. Styret vedtar at foreningen dekker 40% av overnattingsutgiftene for familien til styremedlemmer for årsmøte 2023. Dette er et enkeltvedtak for årsmøte 2023.

Sak 13: Årsmøte 18.-19. mars. Det er så lang 28 stk påmeldt. Leder for Autismeforeningen i Norge, Annette Drangsholt, deltar.  

Vi velger å la være  å skrive ut sakspapirene i år, for vi kaster så mange hvert år. Hver og en kan skrive ut selv, ta de frem på pc eller følge med på storskjerm under møtet. Vi opplyser om dette via mail.

Sak 14: Aspergertreff og planer for våren

Neste Asperger-treff er 02. mars. 

Sak 15: Medlemsundersøkelse – er ferdig og klar til utsending. Helene sender ut så fort som mulig.

Sak 16: Evaluering av arbeidshelg i Stavern. Effektiv helg hvor mye ble gjort. Hyggelig å bli bedre kjent i styret og nyttig å jobbe sammen med mulighet for å få innspill fra hverandre.

Sak 17: Besøk på Røde Kors – mulige aktiviteter kunne vært førstehjelpskurs eller kurs i gatemegling. De har utrykningsbiler og ulike turaktiviteter. I første omgang et besøk på Røde kors huset med et forkortet førstehjelpskurs. Helene kontakter Røde kors.

Sak 18: 

 1. Kurs for skole og barnehager og event foresatte i 2023 – Helene har kontaktet Terje Wårheim for info om det passer best for ham vår eller høst. Foreslått datoer 26 -27/4. En kveld rettet mot barnehage og småskolealder, og en kveld rettet mot større barn og ungdommer.

Pris 13 500 pr kveld – 4 timer

Kursavgift: 100 kr for medlemmer, 300 kr for ikke-medlemmer.

Lokaler: Sjekke med Røde kors-huset.

 1. Medlemskveld med besøk fra Humana omsorg om BPA

Avholdes høsten 2023? 

Forslag om andre kursholdere er:

 • Celina og Angelica Fjellvang Lie – å være søsken
 • Trine Lise Bakken 
 • Carina Carlsen – Seksuell helse
 • Arvid Kildal – Traumer og overgrep
 • Ragnhild Arntsen – mestring i fellesskap
 • Anne Gro Innstrand
 • Sara Eline Eide – skolefravær

Gi innspill til kurs-komiteen som jobber videre med dette.

Sak 19: Politisk arbeid: Be oss inn til skolesjefen. Helene sender mail.

Sak 20: Markering av verdensdagen for Autisme 2. April – markeres lørdag 1. April kl 12.00 – ballongtog i Porsgrunn fra Rådhuset – Vestsida – Rådhuset.  

 • Spørre om Melumbudeienes skramlebudeier vil spille. Event Herre trommekorps. Synnøve sjekker
 • Bestille pannebånd på Thure Trykk – bestille ca 50 stk Helene bestiller
 • Bystyrene i Siljan, Skien, Siljan og Bamble og ordførerne i Skien og Porsgrunn inviteres.

Sak 21: Stand på Notodden 22. februar på karrieredagen – er avlyst

Sak 22: Eventuelt:

 • Innsamling av nøkler og blå vindjakker fra de som går ut av styret. De blå jakkene er knapt brukt, og lite trolig at man bruker dem privat. Derfor er det bedre at nye styremedlemmer arver disse. 
 • Lage brosjyre om autisme og hvordan være en venn rettet mot barn/ unge. Vi sjekker hva som finnes allerede som kan brukes eller revideres.
 • Monica sjekker pris på makulering av papirer, slik at vi får ryddet kontoret.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer