Protokoll fra styremøte 01/24

Protokoll til styremøte 01/24

18.Januar kl 18-20

Torggata 10

Tilstede: Helene K, Carine, Rob, Gine, Anita, Monica, Helene EA, Torild

Ikke møtt: Synnøve

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 2: Godkjenning av protokoll 12/23

Godkjent

Sak 3: Økonomi –  Gine oppretter kontakt med revisorfirma igjen, for nærmere avtale.  I desember fikk vi 25 000 fra Røde kors barnelegat, og 20 000 fra Fjellvåkstiftelsen. Levert alt til Rising regnskap for 2023, og venter nå på ferdig regnskapsrapport.

Sak 4: Arbeidshelg 3-4 feb i Sandefjord -samkjøring, tog? 

Oppstart kl 10 på lørdag, og vi jobber til ca kl 17 på søndag. 

Ta tog kl 08.39 fra Skien

Helene K ordner opplæringsopplegg. 

Sak 5: Aktiviteter januar, februar – fått inn forslag om Lisebergtur. Autismetreff for voksne 25.jan. Klatring Høyt under taket søndag 28.jan kl 15-17 (Helene K sender ut invitasjon)

Lisebergtur – med overnatting, i Maimåned, leie buss m/sjåfør til de som ikke har mulighet til å kjøre selv, man kan kjøre egen bil om man vil, sette opp budsjett over utgifter. 

Sak 6: Ungdomsklubb på Porsgrunn vgs oppstart 1.feb – hvem fra styret kan delta?

Torild kan stille, Rob (Marius), Carine. Møt opp i god tid, og i blå klær for synlighet.

Foreløpig ingen påmeldte. Vi ser an interessen før vi justerer aldersgruppen.

Sak 7: Årsmøte 2024 for driftsåret 2023 – foredrag? Hvem og hva? Invitasjon – hvem vil lage? Sette dato for konstitueringsmøte nå. 

Innkallingen ut 6 uker før. (Helene AE prøver seg på invitasjon)

Vi skal ikke ha foredrag, kun årsmøte og middag.

Sak 8: Mail fra forskningsinstitutt

Helene videresender mail til styret

Sak 9: Nyttårsbord Pappaklubb på Osebro 

7 påmeldte hittil

Sak 10: Kurs vår 2024 – henvendelse fra Terje W 

April: seksualitet, utfordrende atferd/uønsket atferd? Helene K tar kontakt med Terje og sjekker ut.  

Sak 11: Eventuelt

Foredrag av Adrian Lund? Drodle på Facebook hvis vi har noen ideer. 

Sak: Politisk: pleiepenger. Skien kommune skal muligens slutte og forskuttere pleiepenger. Helene K er på saken og sjekket dette med Trine Almenning. 

Valgkomiteen har sendt inn innstillingen til nytt styret. Ikke godkjent da ikke alle styremedlemmene har blitt spurt. Leder tar kontakt med leder i valgkomiteen for å få tilsendt ny innstilling.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer