Protokoll fra styremøte 01/23

Protokoll styremøte 01/23

Torggata 10

12. Januar kl 18.30-20.30

Tilstede: Helene, Toril, Rob, Jørann, Hanne og Anita

Frafall: Monica, Synnøve

Ikke møtt: Fred Ronny

 1.  Godkjenning av innkalling og saksliste 01/23

Godkjent

 1.  Godkjenning av protokoll 10/22

Godkjent

 1.  Økonomi – levere alle kvitteringer for 2022 til kasserer. Jørann leverer alt til Rising regnskap. 

Saldo: 112 714,91 pr 31.12.22

 1.  Lage invitasjon til årsmøtet 18. Mars, med googleskjema for påmelding. Få på plass navn på foredrag på årsmøtet.

Helene lager invitasjon ferdig 

Hanne følger opp påmeldinger og hotellet

Priser: 1000,- pr pers

Oppstart registrering 13.00 – 13.30

Kurs 13.30 – 15.30

pause

Årsmøte 16.00 – 17.30

Middag 20.00

 1.  Aktiviteter i Januar/februar – bl.a As-treff for voksne

Helene; Monica og Anita avtaler videre for As-treff

Anita booker Skyland Brotorvet februar

 1.  Arbeidshelg for styret 21-22 januar i Stavern – Helene lager egen agenda for helgen, og styret vil bli delt i grupper for å få gjort mest mulig. 

Oppstart klokka 10.00

Samkjøring

 1.  Politisk arbeid

Synnøve møtte helseministeren. Har holdt innlegg

 1.  Funkis – ikke noe nytt i 2023

Helene bestiller bruker til Rob, Torild og Anita til Likeperson.no

 1.  Eventuelt 

Karrieredagen på UiN. Stand på Notodden 22.feb – fremme interessen for Autisme inn mot universitet og høyskole

Kurs med Terje Wårheim. Leie Røde Kors-huset er en mulighet. 

Foreldretreff/mammatreff via Tone Granheim, vi ønsker å få det inn som en av våre aktiviteter, der Tone kan være aktivitetsleder.

Helene kontaktet av Fagskolen i Porsgrunn. Hun sitter i en faggruppe for å utarbeide en utdanningsplan for utdanning innen miljøarbeid

Likepersonsaktivitet legges inn i agendaen for styremøter

Sende forespørsel i løpet av arbeidshelg til Langedrag om helgen i uke 7 i 2024

Besøk av leder, Eirin Kristiansen, av Skien Røde kors som forteller om deres aktiviteter og det de kan tilby. Egen Facebook-side med mye aktivitet. Kan feks ha førstehjelpskurs for vår gruppe. Besøke Svanstulhytta sommerstid, med griller osv. 

 • omsorgsoppgaver, nettverksgrupper for ulike aldre. Om sosialisering, lage mat, reise på tur osv.
 • besøkstjeneste
 • sykehusguider
 • cafe omsorg
 • hjelpekorpset
 • branngruppe
 • redningstjeneste
 • ungdomshus (13-25) Gimsøy

Helene forteller om vår forening. Vi ønsker et besøk for våre medlemmer med følge på huset til Røde Kors. Styret ser på heftet vi fikk av Eirin for å finne ut hva vi ønsker av besøket. Onsdager og fredager på e.mid passer best.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer