Protokoll fra Oslo fylkeslags årsmøte

Vi hadde denne omgangen valgt å gjøre protokollen tilgjengelige via Oslo Fylkeslags websider.

Klikk på bilde for å se på og lese protokollen.

OFL - Årsmøte