Prosjekt på NTNU, Dragvoll, om kognitive ferdigheter og språk

Prosjektansvarlig ønsker å komme i kontakt barn i alderen 10-13 år og unge voksne med en høytfungerende autismespekterdiagnose. Interesserte kan melde seg på. Spørsmål kan også sendes til professor Mila Vulchanova, via mila.vulchanova@ntnu.no eller 73 59 67 91. PDF Fil:  Prosjektbeskrivelse (foreldre) 3

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer