Pressemelding: 2. april er verdens autismedag!

2. april er verdens dag for bevissthet rundt autisme – «World Autism Awareness Day». FN startet markeringen i 2008, og Autismeforeningen i Norge håper at FNs internasjonale autismedag vil rette fokus mot de livslange behovene mennesker med autismespekterforstyrrelse har.

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som særlig påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. Symptomene framtrer som regel før barnet er tre år. Diagnoser innen autismespekteret omfatter diagnoser som autisme (infantil autisme), Asperger syndrom, atypiske former for autisme og psykisk utviklingshemming med autistiske trekk. Mennesker med autisme kan i tillegg også ha andre funksjonshemminger og sykdommer.

Det er vitenskapelig dokumentert at genetiske, medisinske og nevrologiske faktorer spiller inn som årsaker til autisme. Den tidligere oppfatningen at foreldres atferd har betydning er avkreftet.

Anslagsvis 0,6% av befolkningen er rammet av autisme.

Autisme er en omfattende utviklingsforstyrrelse som særlig påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. Funksjonshemmingen framtrer som regel før tre års alder. Tidlig utredning og
diagnostisering er avgjørende for å kunne sette i verk individuelt tilrettelagte tjenester.

Tjenestetilbudet til mennesker med autismespekterdiagnoser er komplekst organisert i Norge. Usikkerheten om hvem som gjør hva er uttalt både blant fagfolk og foreldre/pårørende. Den uoversiktelige organiseringen av tilbudet er en betydelig utfordring for både pårørende, personer med diagnose, og fagfolk på ulike nivå.

Autismeforeningen ønsker å benytte verdensdagen for bevissthet rundt autisme til å oppfordre ansvarlige tjenesteytende instanser om å:

  • styrke samarbeidet til det beste for tjenestemottakerne
  • vektlegge tidlige tiltak og individuell tilrettelegging, og
  • planlegge i et livsløpsperspektiv

FNs info om verdensdagen:
http://www.fn.no/fakta_om_fn/fn_kalender/verdens_dag_for_bevissthet_rundt_autisme

Kontaktpersoner

Anne Berit Brandvold, leder
mobil: 99 47 66 65

Harald Neerland, nestleder
mobil: 93 44 36 83

Åse Gårder, daglig leder
mobil: 92 82 99 71

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer