Årsmøteseminar 2011 – AVHOLDT


Velkommen til dialogkonferansen
"Med på laget:  Plan for en bedre hverdag"

lørdag, 5. februar 2011
kl. 13.00 til 16.00 på Emma Galleri,
Emma Hjorths vei 66 i Sandvika

Dialogkonferansen er en del av årets "plukk og miks" dag
Gå til hovedinvitasjonen for informasjon om påmelding.

Målgruppe:  foresatte og hjelpeverger.
Også åpent for andre interesserte.

 


Mange sliter i hverdagen,  men det er vanskelig å gjøre noe med det alene.  Vi er nødt til å få andre "med på laget" — ikke minst våre kjære med autisme/Asperger.  Men hvordan?

Under dialogkonferansen får vi både foredragsholderne og andre deltakere "med på laget".  Sammen skal vi lære om gode løsninger og hvordan vi kan få dem til i praksis.  Fokuset blir erfaringsnært og matnyttig, med både inspirerende historier, praktiske tips og eksempler på mål.   

Foredragsholderne våre er Lars Ole Bolneset og Allis Iren Granberg.  Les mer om dem her.   Hvert innlegg blir etterfulgt av ca. 10 minutters diskusjon rundt bordene.  Lars Ole og Allis vil også være tilgjengelig i diskusjonstida.  De vil gjerne prate med oss, enten på tomannshånd eller rundt bordet.

Deltakerne blir delt i små grupper etter målpersonens alder, funksjonsnivå, kjønn og/eller bosted.  Når vi sitter sammen med folk som har utfordringer som ligner våre egne, blir det lettere å komme i gang med engasjerende og nyttige diskusjoner.  Alle skal skrive under på en taushetserklæring, og alle velger selv hvor mye de ønsker å dele med andre. 


Program

kl. 13.00   Velkommen ved Lora Rypern, leder i fylkeslaget

kl. 13.05   Personer med autisme/Asperger "med på laget" i planarbeid, 
                 ved Lars Ole Bolneset.  
Les mer om foredragsholderen
her
                 Lars Ole holder to korte innlegg om følgende tema.  

                 – "Si din mening!"  Hvordan tilrettelegge slik at målpersonen kan kommunisere  
                    om sin egen hverdag og delta i planarbeid på egne premisser.
                 – "Hvem sin plan er det egentlig?"  Hvordan få IP-teamet til å sette målpersonens
                    meninger, ønsker og behov i sentrum.    
                 Hvert innlegg blir etterfulgt av diskusjon.

kl. 14.00  Personer med autisme/Asperger "med på laget" i hverdagen,
                ved Lars Ole Bolneset.   
Lars Ole holder to korte innlegg om følgende tema:  
                – "Samarbeid litt da!"  Hvordan takle situasjoner uten å bruke tvang og makt.
                – "Gjør det selv" Hvordan bidra til økt selvstendighet og unngå lært hjelpeløshet.
                Hvert innlegg blir etterfulgt av diskusjon.

kl. 15.00  Boligplanlegging med alle på laget, ved Allis Iren Granberg.
               
Les mer om foredragsholderen
her.  Allis holder ett kort innlegg om etablering
                i ny bolig, etterfulgt av diskusjon rundt bordene.  Innlegget vil dekke:
                – Ikke gjort i en fei: Forberedelser og modningsprosesser.
        &nbs
p;       – Nyttige råd:  Veien til etablering i egen bolig
                – Eie eller leie?  Fordeler og ulemper.

kl. 15.30  Spørsmål og oppsummering i plenum.  Vi lager en idébank og målbank som 
                skal legges ut på fylkeslagets nettside.  

kl. 16.00  Ferdig for dagen.

Tips:  Ta gjerne med målpersonens IP eller IOP hvis han/hun har en, i tilfelle det er noe du vil
          sjekke eller spørre om.   


Om foredragsholderne:

Lars Ole Bolneset har embetseksamen i spesialpedagogikk og har grunnutdanning som førskolelærer.  I 2006 var han med på å etablere Ridderne AS (www.ridderne.no), hvor han fortsatt er ansatt.

Han har tidligere jobbet som rådgiver i Bærum kommune med hovedfokus på arbeid med Kap. 4A. og har deltatt i utarbeidelsen av Sosial- og helsedirektoratets rundskriv til Kap. 4A.

Han har vært ansatt i Habiliteringstjenesten i Akershus, og har lang erfaring i arbeid med utviklingshemmede, blant annet fra en spesialinstitusjon for autister som var en del av utevernet til Emma Hjorths Hjem.

Siden 1993 har han vært tolk og tilrettelegger for Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum (RGB) – en gruppe med utviklingshemmede som gir råd til Bærum kommune i
spørsmål som gjelder gruppen selv.

Allis Granberg er samfunnsviter med master i folkehelsevitenskap og grunnutdanning som sosionom.  Hun har sitt daglige virke i helse- og omsorgsdepartementet.  For tiden jobber hun med spørsmål relatert til samfunnsplanlegging, universell utforming og boligpolitikk.

Hun har tidligere jobbet med rehabilitering og økonomisk rådgiving i 1. og 2. linjetjenesten.

Allis sitter i styret i Autismeforeningen sentralt og i Akershus Fylkeslag. Hun er mor til en gutt med autismediagnose.

 

Del på Facebook

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer