Plan for en meningsfull fritid (del 1)

En individuell plan er en plan for et bedre liv — et sted å bo, en jobb å gå til, et godt sosialt nettverk, en meningsfull fritid… 

Nettverk og fritid kan være en stor utfordring for personer med autisme/Asperger.  De er ofte hjemmekjære, og noen ganger kan det gå for langt. Livsutfoldelse begrenses. Utfordrende atferd forverres. Det lille nettverket de har blir sårbart.

Det er ikke alltid lett å finne et passende fritidstilbud, men det finnes mange uante muligheter! I denne artikkelen får dere oversikt over mangfoldet i fritidstilbudet her i Akershus.  Informasjon om tilrettelagt ferie og tilrettelagt idrett kommer seinere, i del 2 og 3 av artikkelen.  


Planlegging og kartlegging

Kristiansand kommune utviklet en metode som heter Fritid med bistand (FMB).  FMB sikrer at mennesker skal kunne fungere og delta på sine premisser og etter egne ønsker i en fritidsorganisasjon.  Inkluderingsprosessen starter med et uforpliktende informasjonsmøte, deretter et enkelt vedtak om støttekontakt.  Så starter prosessen med å finne ut (på en grundig og systematisk måte) hva deltakeren ønsker seg og hvordan ønskene kan realiseres.  

Nettsiden til Fritid med bistand har visuell støtte som kan brukes til å få fram målpersonens ønsker, drømmer og interesser — i både papirutgave og nettversjon.

Voksenhabilitering på Nordlandssykehuset har laget et lettlest hefte om individuell plan.  Heftet kan hjelpe målpersonen å delta aktivt i planarbeidet, og har både tekst og bilder som kan brukes under samtaler med målpersonen.  Spørsmål om fritid og ferie finner du på side 12-13. 


Kommunale tjenester

Kommunale tjenester kan være både et alternativ til eller et supplement til organiserte fritidsaktiviteter.  De kan også kombineres med organiserte fritidsaktiviteter, f.eks. en støttekontakt som er sammen med målpersonen på korøvelser, klatreklubben, osv.

Avlastning.  Mange foreldre kvier seg for å «sende barnet bort,»  men avlastning er en måte å sikre barnet et liv utenfor hjemmet og skolen.  De aller fleste barn er jo ofte hos andre uten at foreldrene er med.  Avlastning er bare et tilpasset alternativ til besøk og overnatting hos venner og slektninger. 

Brukerstyrt personlig assistanse.  BPA skal sette brukeren i bedre stand til å greie seg selv. Det er brukeren selv som bestemmer hvem som skal hjelpe, hva som skal gjøres, når det skal skje, hvor og hvordan det skal skje. Eksempler på oppgaver kan være personlig stell, matlaging, praktisk hjelp i hus og hage, transport eller å være med på fritidsaktiviteter.

Støttekontakt.  Støttekontakttjenesten skal gi rom for en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Denne tjenesten kan organiseres innenfor tre hovedløsninger:  individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe, eller et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.  Asker kommune har fått mye positiv oppmerksomhet for sitt tilbud «Aktiv fritid«.  Et interkommunalt samarbeid mellom Asker og Bærum har også fått skryt (de legger vekt på å tilby gode individuelle tilbud med fokus på fysisk aktivitet og helse, innenfor tjenestetilbudet støttekontakt).

Ledsagerbevis.  Kortet gir ledsageren fri adgang til de steder og arrangementer som aksepterer ordningen.  Den funksjonshemmede som er eieren av beviset, betaler selv gjeldende inngangspris. Kortholderen velger selv sin ledsager og kan ha ulike ledsagere fra gang til gang. 

Tips:  Noen kommuner klager på problemer med å rekruttere støttekontakter og private avlastere.  De er likevel pliktet til å iverksette vedtaket snarest mulig eller vurdere midlertidige tiltak.  Manglende gjennomføring av et vedtak kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus.


HomeStart

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.  Det er familien som selv definerer hva de trenger støtte til, og bildene på nettsiden viser barn i lek og på tur sammen med familiekontakten.  

Tilbudet er gratis.  HomeStart i Asker, Bærum og Skedsmo og andre kommuner i landet (gå til kommuneoversikten med kontaktinformasjon).

Bladet Handikapnytt skrev en kort artikkel om HomeStart hos en gutt med autisme og hans familie.


Dissimilis

Dissimilis kultur- og kompetansesenter (DKK) holder til på Emma Hjorth i Bærum.  DKK har mange grupper, fordelt på musikk, dans og drama.   De har noe til både barn, ungdommer og voksne, og mange i gruppene har autisme eller Asperger syndrom, ifølge en epost fylkeslaget fikk av DKK.  Undervisningen foregår mandag, tirsdag, onsdag og torsdag hver uke og følger skolens ferier. 

Det er også mange grupper i andre deler av Akershus.  Se gruppeoversikten her.


Bok til alle

Tolv kommuner i Akershus har en avtale med Leser søker bok.  Avtalen garanterer at biblioteket kan gi et bra tilbud til dem som synes vanlige bøker er utilgjengelige.    Her kan man enkelt finne bøker som er lette å lese.  Man kan få gode råd om hvilke bøker som kan passe best for ulike lesevansker.  Bok til alle-bibliotek har tilbud om leseombud, som leser høyt for folk som ikke kan lese selv.  Gå til oversikten over «bok-til-alle-bibliotekene» her (rull ned forbi kartet).

Uansett hvilken kommune du bor i så kan du få tak i lettleste bøker gjennom fjernlån fra et annet bibliotek eller via nettbokhandel.  Leser søker bok har laget en liste med de 100 beste bøkene som «alle» kan lese.  Lista er alfabetisk.   


Fylkeslagets tilbud

Når Akershus fylkeslag arrangerer aktiviteter, pleier vi å ha hele stedet til oss selv. På den måten får alle som deltar mest mulig fred og ro rundt seg, og familiene slipper å forholde seg til uvitende og uhøflige fremmede. Alle blir møtt med forståelse, raushet og r
espekt.

Kjenner du noen som har lyst til å:

Utforske sansene på Emma sansehus? (alle aldre)
Boltre seg på Hurlumheihuset? (opp til 12 år)
Spille laserspill på Megazone? (cirka 12 år og oppover)
Klatre på Vulkan klatresenter? (14 år og oppover).

Foreldregruppene arrangerer også aktiviteter av og til, og noen medlemmene treffer hverandre privat. Vi har foreldregrupper i hver del av Akershus: Nedre Romerike, Øvre Romerike, Asker/Bærum, og Follo. 

Spørsmål?  Send en epost til fylkeslaget på akershus@autismeforeningen.no.


Diverse lokale tilbud innenfor tilrettelagte kulturelle aktiviteter

Følgende kommuner har flere spennende tilbud og har samlet informasjonen om tilbudene i en brosjyre eller nettside:  Asker, Bærum, LørenskogOppegård, Skedsmo og Ås.

Andre kommuner har lite å tilby utover støttekontakt og ledsagerbevis.  Akershus idrettskrets har laget lagde en oversikt over tilrettelagte idrettstilbud, men så vidt vi vet har ingen laget en oversikt over andre typer tilrettelagte tilbud. 

Hva slags tilbud finnes i kommunen din?  En tilrettelagt fritidsklubb som PositiviTeten i Vestby kommune?  En spesialgruppe på kulturskolen?  Tips oss


I en kommende utgave av nyhetsbrevet:

Del 2 – Tilrettelagte ferietilbud

Del 3 – Tilrettelagte idrettstilbud

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer