Pilotprosjekt verksted for avmaskering

Autismeforeningen, Hordaland lokallag, vil i perioden august 2024 til juni 2025 gjennomføre et prøveprosjekt 

Maskering er en stor belastning for voksne autister. Å skjule autistisk atferd, og prøve å passe inn i sosiale sammenhenger uten at man ubevisst forstår spillereglene, er svært krevende og fører ofte til det som kalles autistisk utbrenthet. 

Verksted for avmaskering er et prøveprosjekt for å se om autister selv kan ta grep om eget liv og utvikling. Utvikle innsikt og strategier for å redusere maskering og belastning i livet slik at de får bedre varig livskvalitet.

Verkstedet er autist-initiert og -ledet. For å få størst mulig effekt av arbeidet, og skape stor grad av tillit mellom deltakere og veiledere, er verkstedet planlagt og ledet av autister. En arbeidsgruppe på fire autister har utarbeidet både plan for gjennomføring, hvordan innholdet skal formidles og hvordan verkstedet i størst mulig grad kan være tilrettelagt. Tre av arbeidsgruppens medlemmer vil bli sertifisert (19.-20.- april 2024) som veiledere i avmaskeringsmetodikken vi vil bruke. (Verdibasert Integreringsprosess, VBIP) utviklet i Canada av autistiske fagfolk.

Verksted som arbeidsform er valgt for å i størst mulig grad gi deltakerne anledning til å lære gjennom praktisk arbeid med de verktøyene vi bruker. 

Målsetningen er at den enkelte deltaker skal få:

  • Innsikt i egen tilstand
  • Forståelse av autisme i et autistisk perspektiv og satt inn i en individuell og sosiokulturell sammenheng
  • Kunnskap om hvordan maskering fungerer og hvordan den påvirker autisten selv
  • Kompetanse på avmaskering
  • Utvikle selvforståelse og strategier som gjør hverdagen mindre krevende

Det blir utarbeidet en arbeidsbok der deltakerne kan dokumentere egen utvikling og gjennomføre de øvelsene som følger med VBIP-metoden.

Verkstedet vil møtes to ganger i måneden. Det vil være en fagdag med strukturert gjennomgang av et tema, diskusjon og begrepsavklaring og gjennomgang av øvelser. To uker etter er det frivillig kollokviedag hvor deltakerne i fellesskap går gjennom tema og oppgaver, støtter hverandre og sammen med veiledere ser på den enkeltes behov for støtte.

Kontaktperson:
Thomas Brevik
thomas.brevik@gmail.com

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer