Persepsjon


 

Persepsjonsvanskar.

Vi veit at personar med autisme kan vere følsom for både lydar, lukt, og smak mm. Det kan vere avgjerande at dette vert teke omsyn til i kvardagen. I samband med årsmøte vert det eit føredrag med dette som tema. Kari Eilefsen frå vaksenhabiliteringa i Ålesund vert føredragshaldar. Foredraget er ope for alle intereserte – men vi ynskjer påmelding. (Sjå årsmøte)