PDD-NOS: Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse

(Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified)

I diagnosemanualen ICD-10 er dette en restkategori under kapitlet F84 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, dvs. at diagnosen hører inn under autismespekteret. De som får diagnosen har de sentrale kjennetegnene på autisme, særlig begrensinger i gjensidig sosialt samspill, men de har ikke tilstrekkelig antall kjennetegn (fyller for få av kriteriene) for en av de andre F84-diagnosene.

Diagnosen PDD-NOS brukes også når det foreligger sosiale og kommunikative vansker, men det mangler informasjon for å kunne avgjøre om kriteriene fylles for andre autismespekterdiagnoser.

Det er store forskjeller blant dem som får diagnosen PDD-NOS. Det er begrensninger i gjensidig sosialt samspill, ofte også kommunikasjonsvansker, men enkelte har ikke de typiske sær-interessene eller atferdsmønstrene som sees ved andre autismespekterdiagnoser. Mange vil i praksis ha samme behov for tiltak og tilrettelegging som ved andre autismespekterdiagnoser. En del kan også ha utviklet andre tilleggsvansker som de også får egen diagnose for, i tillegg til diagnosen PDD-NOS, og da kan behovene for hjelp og tilrettelegging i noen tilfelle bli særlig stort. Videre kan barn med diagnosen PDD-NOS ha svært ulike nivå av språk og intellektuelle evner. Derfor er det viktig at det enkelte barns behov blir kartlagt med sikte på at det blir satt inn individuelt tilpassede tiltak.

I den nyeste utgaven av den amerikanske diagnosemanualen (DSM-5), er PDD-NOS slått sammen med barneautisme, Aspergers syndrom, og disintegrativ forstyrrelse og inkludert i én felles diagnostisk kategori. Det forventes at det samme vil skje også ved revisjonen av diagnosemanualen som brukes i Norge/Europa (ICD-11), i 2017.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer