Pårørendetreff 18. mars 2020

Nytt treff for foreldregruppen for foreldre til barn, ungdom og voksne med autismespekterdiagnoser. ( Barneautisme, asperger, uspesifisert autisme PDD-nos m flere).

Koordinatorer er Randi Nerstad og Aud Auråen

Tidspunkt:

Onsdag 18. januar 2020 kl.18.30

Sted:

Sagene Samfunnshus, Kristiansands gate 2, 0463 OSLO

Påmelding:

Vi ser gjerne at dere sier fra om dere kommer, slik at vi kan beregne omtrent hvor mange som kommer. Det er likevel lov å komme om du ikke har meldt deg på.

Påmelding kan skje til Randi Nerstad på mail randi.nerstad@gmail.com  eller tlf 92647625

 

Planlagte datoer for våren 2020:

11. februar, 18. mars, 14. april og 12. mai.

 

Informasjon om gruppen:

Det må være satt en diagnose på barnet, om foreldre skal bli med i gruppen.

I gruppen kan foreldre snakke med hverandre om både positive erfaringer og utfordringer de og deres barn møter, og få tips om løsninger andre har prøvd som har fungert. Gruppen gir også mulighet for å etablere sosiale nettverk mellom foreldre og mellom deres barn, på initativ fra foreldrene selv.

Avhengig av hvor mange som kommer, deler vi inn i flere grupper, basert på aldersnivå, grad av autisme og funksjonsnivå/mental evne.

Vi har vanligvis ikke noe bestemt program, men det er åpent for å invitere noen til å holde innlegg/foredrag om noen har ideer. Dette må i såfall godkjennes av autismeforeningen.

Foreldre som deltar i gruppen oppfordres til taushetsplikt om det som kommer fram i gruppene.

Velkommen.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer