PANELDEBATT I BODØ 24 08 11

Onsdag 24 08 arrangerte FFO Norland paneldebatt, med fylkes og kommunepolitikere som paneldeltakere på fylkeshuset i Bodø.
Det var tilhørere fra de fleste organisasjoner tilknyttet FFO og det ble stilt mange intresante spørsmål til politikerne.
Temaer som: egenandeler, skole, arbeid, botilbud, TT ordningen og brukermedvirkning var debatert.
Hvis jeg skal trekke en slutning av debatten vil det bli at: Politikere uansett om de sitter i posisjon eller ikke har en egen evne til å prate tilhørerne etter munnen, og ro seg unna et hvert ansvar for vedtak de har gjort eller vært med på å gjøre de siste 4 årene.
Dersom vi skal ha noen påvirkning ovenfor politikere i de neste 4 årene er det viktig at vi alle bruker stemmeretten den 12 September.
GODT VALG!

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer