PANELDEBATT I BODØ 24 08 11

Onsdag 24 08 arrangerte FFO Norland paneldebatt, med fylkes og kommunepolitikere som paneldeltakere på fylkeshuset i Bodø.
Det var tilhørere fra de fleste organisasjoner tilknyttet FFO og det ble stilt mange intresante spørsmål til politikerne.
Temaer som: egenandeler, skole, arbeid, botilbud, TT ordningen og brukermedvirkning var debatert.
Hvis jeg skal trekke en slutning av debatten vil det bli at: Politikere uansett om de sitter i posisjon eller ikke har en egen evne til å prate tilhørerne etter munnen, og ro seg unna et hvert ansvar for vedtak de har gjort eller vært med på å gjøre de siste 4 årene.
Dersom vi skal ha noen påvirkning ovenfor politikere i de neste 4 årene er det viktig at vi alle bruker stemmeretten den 12 September.
GODT VALG!

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer