Overganger mellom ulike skoleslag

NFUs reportasjesamling ”Fokus på overganger mellom ulike skoleslag” forteller om 12 elever fra hele landet og overgangene de har hatt mellom ulike skoleslag. Det vil si fra barnehage til barneskole og videre gjennom skoleløpet til arbeidslivet.

Eksempelsamlingen kan lastes ned her eller bestilles i papirversjon her.

Les mer om reportasjesamlingen på NFUs nettsider.