Samtalegrupper

Savner du noen å snakke med om dine erfaringer med autisme?
Likemenn er pårørende eller personer som selv har diagnose som bistår andre med utgangspunkt i egne bearbeidede erfaringer. Fylkeslaget har likemenn som leder samtalegrupper som møtes ca. en gang i måneden på Lærings- og mestringssenteret (LMS) på Aker sykehus. Du kan også snakke med en likemann på telefon, og du kan sende spørsmål til vår epost oslo@autismeforeningen.no, f.eks. om fritidstilbud eller skoletilbud i Oslo. Ingen av oss er fagfolk, og vi svarer etter beste evne med utgangspunkt i egne erfaringer. Generelle spørsmål om autisme bør rettes til Autismeforeningen i Norge.

Samtalegruppe for pårørende til barn og ungdom med autisme
Kontaktpersoner:

  • Aud Auråen (mobil: 41446265, e-post: audaur@online.no)
  • Ane Frislid Sveinhaug, (mobil: 99635019, e-post: anefs@outlook.com)

Samtalegruppe for pårørende til barn og ungdom med Asperger syndrom
Kontaktpersoner:

Samtale- og aktivitetsgruppe for voksne med asperger

Hvis du ønsker å være med, send en e-post til oslo@autismeforeningen.no,
så videreformidler vi ønsket til kontaktpersonen  for gruppa.

Ta kontakt med dem for mer informasjon. Møtetider og tidspunkt finner du i kalenderen.

Dersom du ønsker å snakke med en likemann på telefon kan du ringe Randi Nerstad på tlf. 415 67 413.

Top