Oslo fylkeslag av Autismeforeningen mottar 44.000 i Extramidler!

Autismeforeningen ved Oslo fylkeslag er tildelt 44.000 kroner til prosjektet «Bevegelsesgruppe for barn med autisme», som skal utvikles i samarbeid med Norges Idrettshøgskole.

Prosjektet er en videreføring av gymgruppa som fylkeslaget har hatt to ganger tidligere i samarbeid med Idrettshøgskolen. Midlene skal brukes til å lønne en fra Idrettshøgskolen til å veilede studenter fra skolen i arbeidet med en tilsvarende gymgruppe, og til å utarbeide en håndbok som på sikt kan brukes av andre fylkeslag og idrettsforeninger som ønsker å opprette et liknende tilbud til barn med autisme.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer