Opptak fra «Se mulighetene»

Tirsdag 5. november 2019 holdt Stian Orm et spennende foredrag om tilretteleggingsmuligheter hos elever med autisme/Asperger. Stian har selv en autismespekterdiagnose og hadde en vanskelig skolegang, men i dag studerer han psykologi og driver firmaet Autismekonsult. Han er levende bevis på at det nytter å se mulighetene og sette i gang egnede tiltak.

Seminaret ble filmet slik at alle som ønsker det kan få med seg Stians engasjerende foredrag. 

Klikk på linkene under for å se opptaket, som er delt i tre deler. Før du kommer i gang, kan du gjerne skrive ut lysarkene slik at det blir lettere å ta notater. 

Del 1: Innledning om autisme og Stians historie 

Del 1 varer i 43 minutter og dekker side 1-22 i presentasjonen. Stian forteller om bl.a. følgende: 

 • Autismespekteret
 • Variasjon og væremåter
 • Kognitive vansker
 • Affektsmitte
 • Egne erfaringer med barnehage, skole og utredning

Del 2: Hva var vanskelig i den vanlige skolen? 

Del 2 varer i 42 minutter og dekker side 23-41 i presentasjonen. Stian forteller om bl.a. følgende: 

 • Stress
 • Persepsjonsforstyrrelser
 • Hygiene
 • Regulerings- og prioriteringsvansker
 • Sosiale vansker
   

Del 3: Hvordan hjelpe

Del 3 varer i 50 minutter og dekker side 42-69 i presentasjonen. Stian forteller om bl.a. følgende:   

 • Struktur og forutsigbarhet
 • Overganger
 • Kommunikasjon
 • Persepsjonsforstyrrelser
 • Motivasjon og mestring
 • Overordnede tiltak
 • Sosiale vansker
 • Tilrettelegging
 • Lærer-elev relasjon

Seminaret ble avsluttet med spørsmål fra salen. Dette ble ikke filmet av hensyn til personvern. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer