Opptak fra «Se mulighetene»

Tirsdag 5. november 2019 holdt Stian Orm et spennende foredrag om tilretteleggingsmuligheter hos elever med autisme/Asperger. Stian har selv en autismespekterdiagnose og hadde en vanskelig skolegang, men i dag studerer han psykologi og driver firmaet Autismekonsult. Han er levende bevis på at det nytter å se mulighetene og sette i gang egnede tiltak.

Seminaret ble filmet slik at alle som ønsker det kan få med seg Stians engasjerende foredrag. 

Klikk på linkene under for å se opptaket, som er delt i tre deler. Før du kommer i gang, kan du gjerne skrive ut lysarkene slik at det blir lettere å ta notater. 

Del 1: Innledning om autisme og Stians historie 

Del 1 varer i 43 minutter og dekker side 1-22 i presentasjonen. Stian forteller om bl.a. følgende: 

 • Autismespekteret
 • Variasjon og væremåter
 • Kognitive vansker
 • Affektsmitte
 • Egne erfaringer med barnehage, skole og utredning

Del 2: Hva var vanskelig i den vanlige skolen? 

Del 2 varer i 42 minutter og dekker side 23-41 i presentasjonen. Stian forteller om bl.a. følgende: 

 • Stress
 • Persepsjonsforstyrrelser
 • Hygiene
 • Regulerings- og prioriteringsvansker
 • Sosiale vansker
   

Del 3: Hvordan hjelpe

Del 3 varer i 50 minutter og dekker side 42-69 i presentasjonen. Stian forteller om bl.a. følgende:   

 • Struktur og forutsigbarhet
 • Overganger
 • Kommunikasjon
 • Persepsjonsforstyrrelser
 • Motivasjon og mestring
 • Overordnede tiltak
 • Sosiale vansker
 • Tilrettelegging
 • Lærer-elev relasjon

Seminaret ble avsluttet med spørsmål fra salen. Dette ble ikke filmet av hensyn til personvern.