Oppslagsverk for deg som jobber med tiltak og tjenester for ungdom

Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv?

Oppslagsverket er laget i samarbeid med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Husbanken  og Det kriminalitetsforebyggende råd – og er for offentlig ansatte som jobber med tiltak og tjenester for ungdom.

 

Oppslagsverket gir en samlet oversikt over offentlige tjenesters ansvar og virkemidler, og tiltak som kan bidra til å motvirke at ungdom faller utenfor skole og arbeidsliv.

Oppslagsverket samler viktig faktakunnskap om hva marginalisering er, dets årsaker og konsekvenser, offentlige tjenesters (skole, helse, barnevern, NAV, justis og bolig) ansvar og virkemidler for å motvirke marginalisering og om det viktige samarbeidet. Det er basert på blant annet kunnskap fra forskning og praksis, lover og regelverk, sentrale føringer og styringssignaler. For de som ønsker en mer utfyllende kunnskapsstatus og analyse, er det vist til et stort antall litteraturkilder.

Oppslagsverket vil være nyttig for både ledere og fagansatte i det offentlige tjenesteapparatet.  Det kan brukes som en kunnskapsoversikt og som et verktøy til helt konkrete formål i arbeidshverdagen. For eksempel hvis en lærer skal i et møte med barnevernet, og på forhånd har behov for å vite hvilket ansvar og hva slags virkemidler barnevernet har for den konkrete saken som skal diskuteres, gir oppslagsverket opplysninger om dette på en lett tilgjengelig måte.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer