Opplæringstilbud utenom det vanlige

Overgangen til voksenlivet kan ta tid, og mange forbereder seg ved å satse på botrening, et nytt forsøk på å fullføre videregående opplæring eller et innholdsrikt friår på en tilrettelagt skole. Skolene med relevante tilbud er ofte langt fra foreldrehjemmet, noe som kan bidra til økt selvstendighet (hvis eleven føler seg klar for utfordringen).

Tilbudene på denne lista kan være av interesse, men husk at lista er kun til informasjon og er ikke en anbefaling. Tilbudene bør vurderes mot elevens personlige behov og ønsker og mot elevens unike styrker og vansker. Artikkelen avsluttes med tips om finansiering.

Folkehøgskoler (Norge og Sverige). I 2014 fant vi alternative opplæringstilbud på 13 forskjellige følkehøgskoler i Norge. Sverige hadde også mange spennende tilbud i 2014, og noen av dem var rettet spesielt mot personer med Asperger. Les mer i vår artikkel og finn oppdatert informasjon på folkehogskole.no (norske tilbud) og folkhogskola.nu (svenske tilbud). Les også Unge funksjonshemmedes rapport om inkludering og tilrettelegging på folkehøgskolene. Unge funksjonshemmede har også lansert en veileder for unge og for rådgivere.

Private, tilrettelagte vgs tilbud (også for voksne!). Det finnes flere private videregående skoler i Norge som spesialiserer seg på ungdommer og/eller voksne elever som trenger tettere oppfølging og et mindre skolemiljø. Noen av skolene har internat eller tilbyr skolemåltider.

 • Feiring vgs ligger i Eidsvoll kommune i tidligere Akershus. Skoletilbudet og botilbudet er kostnadsfritt for elevene. I 2021 har de både vg1 og vg2 i både helse- og oppvekstfag og studiespesialisering, samt påbygg til generell studiekompetanse.
 • Hop vgs ligger i Askøy kommune i Hordaland. Hop tilbyr opplæring som er både tilrettelagt, yrkesrettet og leksefritt.
 • Krokeide vgs. ligger i Fana i Hordaland. Velg mellom elektrofag, IKT servicefag, service og samfunn og påbygg til generell studiekompetanse. Skolen har hybler til over halvparten av elevene.
 • Aglo vgs. ligger i Stjørdal kommune i Nord Trøndelag. Voksne elever kan velge mellom yrkesfaglige program i blandede klasser eller generell studiekompetanse i klasser kun for voksne. Skolen lover å gjøre sitt beste «for at alle elever når sitt mål, med nær støtte, oppfølging og tilpasset opplæring.»
 • Seiersborg vgs. ligger i Fredrikstad kommune i Østfold. Skolen har et variert utdanningsprogram. Skolen satser også på ekskursjoner, eksterne forelesere, temadager og felles aktiviteter.
 • Øvrebø vgs. ligger i Vennesla kommune i Vest Agder. Skolen har ca 100 elever fordelt på utdanningsprogram for teknikk- og industriell produksjon (TIP), helse og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk, og service- og samferdsel.
 • Grimstad vgs. åpner i 2022 og drives av Blå kors. Skolen har ca. 100 elever og tilbyr fire studielinjer: helse og oppvekstfag; bygg- og anleggsteknikk; salg, service og reiseliv; og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Stiftelsen Grobunn (Stange i Hedmark). Stiftelsen Grobunn har et unikt tilbud, med et bo- og skoletilbud for elever på videregående nivå i samarbeid med Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken, og bo- og arbeidstrening for unge voksne. Stiftelsen Grobunn driver med landbruk og har en egen økologisk butikk. Les mer her.

Tosterødberget (Halden i Østfold). Internatet ved Halden videregående skole avd. Tosterødberget er et unikt tilbud til ungdom som trenger et alternativt botilbud for å mestre skolehverdagen. Se et intervju med en av elevene her og les mer på avdelingens nettside.

FRAMskolen (Bjugn i Trøndelag). FRAMskolen på Vallersund Gård er et folkehøyskolelignende tilbud for personer med utviklingshemning som er mellom 18 og 25 år. Les mer her.

Økonomisk støtte. Det kan være lurt å undersøke følgende:

 • Lånekassen. Lånekassen støtter 10 forskjellige typer utdanninger. Studenter med nedsatt funksjonsevne kan også søke om ekstrastipend mm.
 • NAV. Snakk med NAV for mer informasjon om hva du har rett på. Hjelpestønad, grunnstønad, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger osv kan bidra til en bedre økonomi generelt, og dermed gjøre det lettere å bruke penger på opplæring og opplevelser. Men du kan også søke om stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet, med hjemmel i Folketrygdloven §10-7 og 10-6. Mange elever på folkehøgskole får denne stønaden (se nav.no og trygderetten.no).
 • Kommunal støtte. Noen kommuner er villige til å hjelpe å finansiere folkehøgskole e.l. som botreningstiltak under Helse- og omsorgstjenesteloven 3.2 punkt 6.b.
 • Støtte til egen leilighet. Husbanken tilbyr alt fra bostøtte til boliglån og tilskuddsordninger. Du kan også søke NAV om stønad til etablering i egen bolig.
  h
 • Legater. På legathandboken.no kan du søke i over 2000 stipender. Papirversjonen av legathåndboken inneholder utfyllende informasjon. Spør etter den i biblioteket.

Vet du om andre relevante tilbud? Tips oss på akershus@autismeforeningen.no!

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer