Opplæring

  • Oslo kommune – Spesialundervisning i grunnskolen med lenker til spesialskoler og spesialgrupper.
  • Saksdokument til byrådssak 3/07: – Spesialundervisning i grunnskolen – Prinsipper for fremtidig organisering og finansiering. (OBS! Dette PDF-dokumetet er på 10Mb. Det tar noen minutter laste det ned)
  • Nordvoll skole og autismesenter: En bydekkende kommunal spesialskole og et supraregionalt ressurssenter i Oslo som gir tilbud til barn og ungdom innenfor hele autismespekteret
  • Senter for Tidlig Intervensjon (STI) er et tilbud til førskolebarn med autisme og andre utviklingsforstyrrelser. Senteret er underlagt Nordvoll skole og autismesenter
  • Trosterud senter barnehage, bydekkende. Spesialkompetanse på barn innenfor autisme og alvorlig grad av astma og allergi. Norvoll skole har spesialpedagoger som har sitt daglige arbeide i avdeling for barn med autisme
  • Mølleplassen Spesialbarnehage, bydekkende. For barn i førskolealder med store sammensatte lærevansker som kommunikasjon/språk, sosial utvikling og berensninger i lek/aktiviteter
  • Ljabruskolen, en steinerskole for elever med spesielle behov.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer