Oppfordring til medlemmene!

Kjære medlemmer!

Vi i styret for Autismeforeningen Telemark fylkeslag ser med stor bekymring på hvordan reglene for å få innvilget omsorgslønn i Skien kommune, som ble endret høsten 2017, har rammet, og vil ramme mange av våre medlemmer.

Det er en usosial ordning som kan få store konsekvenser for mange. Ikke bare økonomisk, men også psykisk.

Etter en avisartikkel i Varden, hvor en mamma fortalte om dette, har vi fått beskjed om at omsorgslønn nå står på agendaen til Hovedutvalget for helse og velferd i Skien kommune.

Onsdag 9 mai ca kl 14 på rådhuset i Skien vil dette bli drøftet, og selv om vi ikke har anledning til å komme med kommentarer, er vår synlighet utrolig viktig.

Noen av oss fra styret vil stille opp, og vi oppfordrer alle våre medlemmer, som har anledning, til å komme.

Dette er en sak det er verdt å kjempe for, og jo flere vi er, jo synligere er vi. Vi som kommer fra styret står på utsiden av rådhuset kl 13.45. Håper vi ses!

Mvh

Styret Autismeforeningen Telemark fylkeslag

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer