Ombud for helse- og omsorgstjenester i Trondheim kommune

Hvis du mottar helse- og omsorgstjenester av Trondheim kommune, kan du eller noen av dine pårørende ta kontakt med ombudet når du blant annet trenger hjelp til:
– å finne fram i det offentlige byråkratiet,
– å finne ut av regler og kommunal saksbehandling, eller
– å få råd og veiledning til å utforme en eventuell klage.
Ombudet er fritt og uavhengig av den øvrige administrasjonen i kommunen. Tlf. 72 54 61 41/ 952 63 235

Verktøykasse for tillitsvalgte

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer