Om fylkeslaget

Telemark fylkeslag har omlag 170 medlemmer fordelt på familier, fagfolk og støttemedlemmer.

Når ditt barn har fått diagnosen Autisme eller Asperger syndrom, stiller du deg sikkert mange spørsmål:

  • Hva når barnet skal begynne i skolen?
  • Hva når barnet blir voksen?
  • Hvordan er andre barn med autisme eller Asperger syndrom?
  • Hvor får jeg hjelp?
  • Hvem kan jeg snakke med

Meld deg inn!
Autismeforeningen i Norge er en forening for mennesker med autisme, Asperger syndrom, deres foreldre, fagfolk og andre interesserte.

Vi siterer fra vedtektene: «Fylkeslaget er en sammenslutning av foreldre (pårørende) til mennesker med autisme, Asperger syndrom, og andre interesserte. Et medlemskap gjelder landsforeningen sentralt som fylkeslaget i bostedsfylket.» Det gir altså i tillegg til foreldre (pårørende) en mulighet for fagfolk og andre interesserte å melde seg inn. Som medlem vil du få del i de aktiviteter som fylkeslaget arrangerer, samt tilsendt fra vår landsforening medlemsbladet «Meldebladet» og fagtidsskriftet «Autisme i dag», samt tilbud om kurs, møter og seminarer.

Foreningen arbeider blant annet med å spre informasjon om autisme og Asperger syndrom. Vi arbeider for at samfunnet skal gjøre sin plikt overfor mennesker med autisme, Asperger syndrom og deres familie.

Du kan ta kontakt med Autismeforeningen i Norge, tlf.: 23 00 81 10 eller til en av oss i Fylkeslaget.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer