Om Bevegelsesgruppe for barn og ungdom med ASD

Til nettBarn med autismespekterdiagnoser (ASD) har ofte vanskeligheter med deltagelse i organisert idrett, bl.a. pga. sine vansker med kommunikasjon og instruksjon. I tillegg har mange barn med autisme motoriske vansker, og på grunn av sine sosiale vansker ender mange opp med å tilbringe mye stillesittende tid foran datamaskin og TV. Det er derfor behov for et ekstra tilrettelagt tilbud for denne målgruppen.

Bevegelsesgruppa er et samarbeid mellom Norges Idrettshøgskole og Oslo fylkeslag av Autismeforeningen, og fungerer både som praksis for utvalgte studenter ved påbyggingsstudiet «Fysisk aktivitet og funksjonshemming» og som et aktivitetstilbud for medlemmer av Oslo fylkeslag. Aktivitetene bygger i stor grad på TEACCH-metodikkens struktur og forutsigbarhet, samt erfaringer med hva slags motoriske utfordringer barn og ungdom med ASD ofte har. En gymsal på Idrettshøgskolen deles inn i tydelige stasjoner med mulighet for varierte aktiviteter på hver stasjon. Deltakerne bytter stasjon ved signal fra studentene som leder gruppa. Stasjonene trener forskjellige typer motoriske aktiviteter, som øye-/hånd-koordinasjon, balanse, orientering i rommet og bevegelse i forskjellig hastighet. Hver deltaker har med seg egen ledsager, som fungerer både som formidler av instrukser fra studentene som leder gruppa og som hjelp til å motivere deltakeren og holde fokus på oppgaven.

Bevegelsesgruppa startet som en mastergradsoppgave i 2010 og ble drevet videre i 2011 som et studentprosjekt finansiert av Norges Idrettshøgskole. I 2012 ble Bevegelsesgruppa finansiert av midler fra Extrastiftelsen. Driften i 2013 sikres av en pengegave fra IT-bedriften Unicus AS.

En del av prosjektet er å samle systematiske erfaringer i forhold til et godt og meningsfullt aktivitetstilbud for barn og ungdom med autisme: hvilke bevegelsesformer og organiseringsprinsipper som er hensiktsmessige, og hvordan aktivitetene bør tilrettelegges for brukergruppen. Prosjektgruppen arbeider med å utvikle en håndbok for andre som kan være interessert i å starte lignende bevegelsesgrupper for barn og unge med autisme.

Både foreldre, deltakere, ledsagere og studenter er svært positive til tilbudet, som gir studentene praksiserfaring og deltakerne et godt tilrettelagt fysisk tilbud.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer