Sentralstyret

Sentralstyret har ansvaret for å opprettholde driften i foreningen og velges for to år av gangen på landsmøtet. Medlemmene av sentralstyret er frivillige tillitsvalgte i foreningen.

For perioden 2021-2022 består sentralstyret av:

Annette Drangsholt
Leder
annette.drangsholt@autismeforeningen.no
_DSC0384
Joachim Svendsen
Nestleder
joachim.svendsen@autismeforeningen.no
_DSC0390
Monica Samland Lund
Styremedlem
_DSC0404
Cathrine Pettersen
Styremedlem
Fiona Druett
Styremedlem
Sonja Lillevik
Styremedlem
Ruth Gravdal
Varamedlem
Ketil Vestrum Einarsen
Varamedlem