Ressursgruppen

Ressursgruppen består av menn og kvinner som selv har diagnose innen autismespekteret. Medlemmene av gruppen velges for to år av gangen på foreningens landsmøte. Gruppens oppgaver er å svare på spørsmål fra foreningens medlemmer og gi tilbakemelding til kontoret og sentralstyret om foreningens arbeid for mennesker med autismespekterforstyrrelser.