Nyttige linker (inspirert av høstseminaret)

Artikkelen er hentet fra Nyhetsbrev november 2009

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.  Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.
På høstseminaret 17. oktober fikk vi masse informasjon og tips av den dyktige foredragsholderen vår, advokat Petter Kramås.  Her er noen linker inspirert av høstseminaret.


«Ikke ta et nei for et nei»
heter en av artiklene i NFU sin samling av juridiske artikler.  De fleste artiklene var skrevet av Petter Kramås.
Rett til å søke om omsorgslønn.  Kommunen kan ikke avslå en søknad fordi den ikke har en slik ordning eller ikke har satt av nok penger på budsjettet, men de kan tilby alternative tjenester.  Linken er til Frambu sin temaside om omsorgslønn.
Timelønnens størrelse bør stå i enkeltvedtaket om omsorgslønn og kan påklages, i følge et brev fra Sosial- og helsedepartementet som vi fikk tips om på høstseminaret.  

Ny veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4.  Masse nyttig, f.eks. bekreftelse at man kan søke og få vedtak om tjenester i en annen kommune før man flytter (se Rundskriv I-43/99).  Utgitt av Statens helsetilsynet, internserien 8/2008. NB: Internserien 8/2008 ble erstattet av Internserien 7/2012.

Rundskriv, lover, forskrifter m.v. knyttet til Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområdet finnes her.  Se «dokument» i hovedmenyen (den grå stripen).
Nettsiden «Rettskildene» inneholder linker til Folketrygdloven og andre lover innenfor NAVs virkeområde, samt rundskriv, forskrifter og vedlegg m.m. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer