NYTTÅRSBREV FRA AUTISMEFORENINGEN, HEDMARK FYLKESLAG

Håper alle har hatt en God Jul og en God Nyttårsfeiring

Styret i Autismeforeningen, Hedmark fylkeslag har allerede hatt sitt første styremøte 5. januar, hvor vi har gått i gjennom fjorårets aktiviteter og evaluert, hva vi skal videreføre i 2019.

I mars blir det  Årsmøte på Hamar. Innbydelse vil bli sendt ut, når tid og sted er avklart.

Vi ser at våre pizzatreff på Hamar er en populær aktivitet og denne aktiviteten skal vi også ha i 2019. Første pizzatreff vil bli 5. februar, på Pizzanini. Invitasjon blir sendt ut. Denne aktiviteten skal vi gjennomføre omtrent en gang i måneden, siste treff før  sommeren blir i mai/juni og så starter vi opp igjen i september. Avlutter med juleavsluttning sist i novenber/begynnelsen av desember. Hvis det er et ønske, blir det også bowling på Hamar i forkant av pizzatreffet.

Nytt for året er at vi skal ha pizzatreff og bowling på Kongsvinger,  tilsvarende treffene på Hamar. Vi starter allerede 4. februar og invitasjon vil snart bli sendt ut.

Videre skal vi ha vårt faste vårtreff for voksne med Autismediagnose “Aspergertreffet” i mai og denne gangen har vi booket overnatting på Kongsvinger festning med guiding og et besøk på museet. Vi vil hente våre medlemmer fra Hamar med buss. Invitasjon med aktivitetsplan kommer innen kort tid.

I 2018, hadde vi for første gang sommertreff for hele familier på Spåtind Sport hotell, dette har vi fått mange og positive tilbakemeldinger på. Derfor ønsker vi å ha et sommertreff i 2019, med forbehold om finansiering. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har fått svar på vår søknad. Vi går ut fra at arrangementet vil være i august,  en uke eller to før skolestart.

Fra noen år tilbake nå, har vi hatt felles arrangement  med Oppland fylkeslag. I år skal vi ha foreldre weekend i slutten av oktober.  Sett av dagene fra 25.-27. oktober.

Foreningen har laget et skjema med forslag til aktiviteter, som dere kan gå gjennom og velge aktiviteter, som er interessante for dere. Det er veldig viktig for oss å vite, hva dere vil, at vi skal gjøre for dere. Så vær så snill å se på skjemaet og gi oss tilbakemeldinger. Skjemaet følger som vedlegg. Tusen takk 🙂

Vennlig hilsen

Autismeforeningen i Norge, Hedmark fylkeslag

Kjersti Gaustad (midlertidig leder)

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer