Nytt styre i Autismeforeningen i Norge, Telemark lokallag!

Leder: Helene Kværnø

Nestleder: Anita Reidarsen

Økonomiansvarlig: Gine Susann Staulen

Sekretær: Helene Enger Amundsen

Styremedlemmer: Monica Samland Lund, Torild Kleiv og Carine Strømmen Waal

Vara: Rob Louwe og Synnøve Lund

Velkommen til nye styremedlemmer, og leder takker for fornyet tillit et år til.