Nytt styre i Autimeforeininga i Sogn og Fjordane

Det nye styret ser slik ut:

Leiar: Åse Mette Ormbostad

Økonomiansvarleg i styret: Mette Johansen

Styremedlem: Bente Liabø Thorsen

Styremedlem: Veronica Vågan

Referent: Margunn Dyrdal

Vara til styret: Evelyn Wold (1 vara) og Evy-Ann Kimsås (2 vara)

Valnemd: Margunn Bakke

Revisorar: Odd Dyrdal og Alf Kimsås

Tusen takk til Mariann Kristiansen og Gunn Sande som går ut av styret og for deira innsats i styret over mange år.

 

 

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer