Nytt om bolig

Bolignyheter

Fylkeslaget er alltid på utkikk etter relevant lesestoff om bolig for personer med autisme/Asperger. Her tipser vi om linker som vi har fått vite om i løpet av 2013. Tips fra 2012 og tidligere finner du her.


Økonomi og finansiering

ung.no har mange nyttige tips om økonomi.

«Mange kan låne billig av staten.» Statsansatte, lærere og pensjonister har mulighet til å få lån i Statens pensjonskasse.

«Startlån for kjøp av bustad.» Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet.  

«Flere kan gå fra leie til eie.» Flere hushold med lave inntekter kan bli boligeiere med økt bruk av startlån og bostøtte fra Husbanken, sier en forsker i NOVA. 


Boligartikler om Asperger e.l. 

Asperger syndrom – en diagnose innenfor autismespekteret.” Artikkelen inneholder et avsnitt om bolig på side 13.

«Når ungdommen flytter hjemmefra.» Å flytte for seg selv er en stor overgang både for den unge og foreldrene. Artikkelen er skrevet for foreldre til vanlige ungdommer, men kan likevel være relevant.

«Plassert i narkoreir.» En ung kvinne med Asperger og ADHD bor i narkoreir– «Leiligheten er grei nok. Den er kjempefin. Men det største problemet er alle sprøytespissene som naboene kaster utenfor her, og at de bråker og hyler, sier kvinnen, som er 19 år gammel.


Artikler om bolig for utviklingshemmede 

«Den lille gruppens prinsipp – om størrelsen på bofellesskap.» Husk å klikke på «Eksempel på effekt av stor gruppe»  under punkt 1 i linken.

«Kristins hus i Lødingen» (side 38-39). Kristin har autisme, dyp utviklingshemning og bipolar lidelse. Huset har diverse «stasjoner» hvor det er lagt opp til forskjellige sansestimulerende aktiviteter.  

«Herre i eget hjem?» (side 5-9). Synne (33 år) har utviklingshemning. Hun har en leilighet knyttet til botjenesten, men hun setter egne grenser ift hvem som kommer inn i leiligheten og hva de gjør. Hun har sagt ja til økonomisk veiledning, slik at hun bruker mindre penger på mat og mer på fritidsaktiviteter.

«Menneskerettigheter for utviklingshemmede.» «Når ens barn omsider flytter til egen bolig, opplever mange pårørende at kommunen «eier» deres utviklingshemmede familiemedlem, og at familiens kompetanse er uønsket. Det er mangel på kontinuitet, stabilitet og kvalitet på tjenester i omsorgsboliger. Turnusordninger er institusjonslignende og ikke egnet til at personalet blir kjent med den enkelte utviklingshemmedes egenart som person.»


 

Temahefter 

«Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming» utgitt av NFU og Norsk institutt for by- og regionforskning.

«Etablering av borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne – en veileder for pårørende og kommunen» utgitt av Oslo kommune.  

«Rom for trygghet og omsorg: Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem.» Se kapittel 3 om botilbud til barn med utagerende atferd , utviklingshemmede osv. 

«Boligtilpasning» utgitt av NAV og Husbanken i samarbeid.

«Veileder for tilskudd til tilpasning» utgitt av Husbanken.

«Unge på boligmarkedet: Fire eksempler på individuelle løsninger» utgitt av Norges Handikapforbund

«Rett til å bestemme hvor du vil bo?» er en brosjyre rettet mot tillitsvalgte som engasjerer seg i boliger for personer med funksjonsnedsettelser.  

«Et godt liv i egen bolig» I SAFOs nye brosjyre  møter vi tre unge voksne med ulike utfordringer som alle bor slik de ønsker.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer