Nytt lesestoff om ASK (2015)

For å være en god ressursperson for en ASK-bruker, må du ha kunnskap om kommunikasjonssystemet som brukes. Du må også ha kunnskap om tilrettelegging for aktiv deltakelse i fellesskapet. Her har vi samlet nye linker til relevant lesestoff. Flere tips finner du i arkivet.


Ny bok og ny læringsressurs om ASK

«God kommunikasjon med ASK-brukere» er en ny bok fra Fagbokforlaget. Den gir en grunnleggende innføring i ASK og inneholder praksisfortellinger. På den måten viser kapittelforfatterne både hvordan god kommunikasjon med ASK-brukere kan utfordres, og hvordan man kan lykkes i praksis. Se innholdsfortegnelsen her. Tips: Husk å sjekke biblioteket i kommunen. Selv om de ikke har boka, kan de likevel prøve å ordne fjernlån fra et annet bibliotek.
«God ASK» er en ny læringsressurs som bestilles fra Statped. Den består av filmer, forklaringer, spørsmål og arbeidsoppgaver. Målet er å hjelpe deg å bli en god kommunikasjonspartner for barn fra to til seks år som trenger ASK.
Tips om andre relevante bøker finner du i «Bøker om ASK og andre språkrelaterte temaer


Nytt lesestoff om ASK  

«Hva er alternativ- og supplerende kommunikasjon?» Linken går til en presentasjon av Paula Simonsen.
«Har eleven behov for hjelp til å kommunisere?» Statped kan hjelpe skoler å bygge kompetanse på ASK.
«Veien inn til et lukket sinn.» Før Tom Roland fikk diagnosen Asperger syndrom, var livet vanskelig og han mistet talespråket. Omsorgspersonen Aase fikk kontakt med ham ved å skrive brev og lapper. Les side 2 av artikkelen her.
«Carmen vil aldri kunne snakke.» Lille Carmen har et sjeldent syndrom. Hun bruker noen tegn og har en peketavle med bilder, men foreldrene lurer på hva hun tenker. De har skrevet et blogginnlegg om det.
«Eksekutiv fungering.» Artikkelen er en oppsummering av forskning rundt ASK og eksekutiv fungering (kognitive ferdigheter som er inngår i alle målrettete handlinger, bl.a. bruk av kommunikasjonshjelpemidler).
«Et velferdsteknologisk bidrag til bedre levekår.» Artikkelen er et intervju med daglig leder i ISAAC-Norge.
«Forelesningsnotater fra ISAAC-konferanse 2015.» De to norske foredragene handlet om sansestimulerende hjelpemidler og erfaringer med kompetansebygging. De andre foredragene var på engelsk.
«Forstå og bli forstått» er et faghefte som fokuserer på kognisjon og kommunikasjon hos personer med alvorlig og dyp utviklingshemming.
«Retten til ASK.» Utdanningsdirektoratet har skrevet om enkeltvedtak, ASK i opplæringsloven, skolens tilgang til nødvendig utstyr osv.
«Tiltak for barn i barnehagealder.» Artikkelen er en oppsummering av anbefalingene fra Sveriges Habiliteringschefer.


Masteroppgaver om ASK

«Å bli tatt på alvor.» Masteroppgaven tar for seg brukererfaringer og forutsetninger for vellykket kommunikasjon.
«Søkelys på overføring av informasjon om ASK.» Masteroppgaven avdekket at boliger ikke alltid får nødvendig informasjon når en ASK-bruker skal flytte inn.
«Det viktigste for meg er å kunne kommunisere.» Masteroppgaven ser på forutsetninger for en god samtale med ASK.
 
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer