Nyhetsbrev september 2013

 "Don't forget"

Vi minner om påmelding til fire arrangementer i september: 

19.09.13 Kurskveld for dere med diagnose (Oslo).
                Noen få ledige plasser.  

21.09.13 Klatring på Vulkan klatresenter (Oslo).
                Deltakere fra ca. 14 år og oppover.   


23.09.13 Hurlumheihuset (Kolbotn).
            Vi koser oss på lekeapparatene og laserspillbanen.  

25.09.13 Foreldregruppetreff.  
               Denne gangen treffes Lillestrøm-gruppa på Sørumsand.  

 

 


telefon
Ring og få hjelp – Fysioterapeuter  (i anledning Verdens fysioterapidag 8. september) 


Hva gjør en fysioterapeut? 
Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Deres grunnleggende oppgave 
er å arbeide for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne. De jobber med både vurdering, veiledning, behandling, gruppetrening og oppfølging. Spesialutdannede fysioterapeuter kan også tilby terapiridning

Fysioterapeuter driver også med informasjonsvirksomhet og formidling av hjelpemidler. I tillegg kan de delta i utarbeidelse av individuelle planer

Er det vanlig at barn med autisme/Asperger har bruk for en fysioterapeuts ekspertise? 

Ja. Forskning viser at motoriske vansker er svært vanlige hos barn med autisme/Asperger. Vanskene begrenser barnets deltakelse i lek, gym og friminutt. Vi voksne skjønner dessverre ikke alltid omfanget av vanskene. Vi undervurderer vanskene fordi barnet unngår aktiviteter det ikke mestrer, men også fordi vi mangler fagkompetanse. Derfor er det en god idé å få barnet kartlagt/vurdert av en fysioterapeut som kan gi råd og veiledning. 

Hva gjør jeg for å få hjelp av en fysioterapeut? 

Mange kommuner har en fysioterapeut knyttet til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Hvis du er usikre på barnets motorisk utvikling, ta direkte kontakt med denne tjenesten (lærere, PPT o.l. må be om samtykke fra foreldrene først).    

Ellers kan henvisning gis av lege, manuellterapeut eller kiropraktor. For å få trygderefusjon, må man bruke en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Barn under tolv år og pasienter med visse diagnoser er fritatt for egenandel ved behandling hos fysioterapeut. 

Tips:  Sykehuset Østfold i Fredrikstad tilbyr et dagseminar om motoriske vansker hos barn med autisme (25. oktober). Målgruppa er foreldre og andre nærpersoner. Foredragsholderen er utdannet fysioterapeut. 

P.S. Har du gått glipp av tidligere innlegg i «Ring og få hjelp»? Les dem i arkivet.    


kunnskap.gifNytt i kunnskapsbanken

– «Voksne skaper vennskap.» Hva kan du som skoleansatte eller foresatte gjøre for å skape vennskap og et inkluderende miljø? I denne artikkelen finner du tips og råd.

– «Nettbasert kurs om barn med spesielle behov.» Vi anmelder ett av NKS Nettstudiers kurstilbud. 

– «Skjulte tegn på epilepsi.» Artikkelen vår fra 2012 ble oppdatert med nye linker og kurstips

– «Viktig å vite om lese- og skrivevansker.» Artikkelen vår fra 2012 ble oppdatert med nye linker

– «Angst- og smertekontroll ved tannbehandling.» Artikkelen vår fra 2011 hadde en del ødelagte linker. De er nå reparert.  


sm__nytt.gif

Smånytt

Hva trigger raserianfall? Statped vest har utgitt en gratis veileder som heter «Triggere – tvang, tics, raseri, sinne.» Fokuset er på elever med Tourettes syndrom, men veilederen er nok ganske relevant for elever med autisme/Asperger også. Veilederen og eksemplene er ment som tips til hvordan man kan komme i dialog med eleven, og undersøke problematikken på en systematisk måte. Gå til veilederen

Radiodokumentar om 14-åring med autisme. NRK Ekko har laget en radiodokumentar om Simon på 14 år som har autisme. Han går på en spesialskole mens tvillingbroren er elev på en vanlig skole. Sammen med mamma Tone, forteller guttene om følelser, utfordringer og fremtidstanker. Programmet er tilgjengelig på nettet fram til februar 2014. Hør på den her.  

Dokumentarserie på SVT1. Den svenske serien «Liv med autism» har premiere onsdag 25. september, kl. 22.30 på SVT1. Serien består av 8 episoder og fokuserer på diverse temaer som søsken, barnas fremtid osv. Vi får møte unge med autisme/Asperger og deres familie, men vi får også møte kjente eksperter som Christopher Gillberg, Gunilla Gerland, Bo Hejlskov Elvén og Christina Renlund. Få en sniktitt her og les mer i episodeoversikten.  

Kurs på Statped og andre steder. Er du interessert i kurs om autisme/Asperger og relaterte temaer? Statped sørøst arrangerer et kurs om autisme i oktober, men de tilbyr også kurs om lærevansker og andre relevante temaer. Som nevnt i tidligere utgaver av nyhetsbrevet, inneholder kurskatalogen til Spiss mange interessante seminarer. Man finner også mye fristende i kursoversiktene til Nordvoll skole (Oslo), Glenne regionale senter for autisme (Vestfold) og Sykehuset Østfold, seksjon barnehabilitering

To spennende konferanser. Regionalt senter for utviklingshemmede og Glenne regionale senter for autisme inviterer til en konferanse på Storefjell Resort Hotell (Gol) 13.-15. november. Og Autismeforeningen inviterer til et seminar på Thon Hotel Oslo Airport fredag 15. november. Begge kurstilbud kan skryte av mange spennende forelesere. Lykke til med å velge – synd at man ikke kan være to steder samtidig!  

Forskerfabrikkens høstferietilbudFå en spennende høstferie med Forskerfabrikkens høstverksted! Høstverkstedet arrangeres på Tåsen skole i Oslo og hos Sparebankstiftelsen DNB, Øvre Slottsgate 3. NB: Tilbudet er ikke tilrettelagt, men vi tenkte at det likevel kunne være interessant for noen av våre medlemmer. 

Bevegelsesgruppe for barn. Oslo fylkeslags bevegelsesgruppe for barn med autisme starter opp igjen i uke 41. De tar imot påmeldinger nå. Tilbudet drives i samarbeid med Norges Idrettshøgskole. Les mer om tilbudet her

Tips:  Informasjon om andre fritidstilbud finner du her og i kalenderen vår.  

P.S. Gikk du glipp av viktige nyheter i augustutgaven? Les dem her.


kalender.jpgKalender

19.09.13 Kurskveld for dere med diagnose (Oslo) 
21.09.13 Klatring på Vulkan klatresenter (Oslo) 
23.09.13 Hurlumheihuset (Kolbotn) med lekeapparater og laserspillbane 
25.09.13 Foreldregruppetreff (Sørumsand)
08.10.13 Foreldregruppetreff (Ski) 
15.11.13 Foreningens seminar «Autisme i endring» (Gardermoen) 
23.11.13 Klatring på Vulkan klatresenter (Oslo) 

Tips: Er du interessert i eksterne kurs og fritidstilbud? Da bør du ta en titt på kurs- og aktivitetsoversiktene på nettsiden vår. Du kan også sjekke artikkelen vår om faste fritidstilbud i Akershus.   

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer