Nyhetsbrev september/oktober

puslebit.jpg

Velkommen til nyhetsbrevet for september/oktober 2011

Månedens gylne puslebrikke:

Se og hør har "Ukens sjampis", Romerikes blad har "Dagens rose", og vi har nå "Månedens gylne puslebrikke", for å hedre fylkeslagets mange støttespillere.  Hvorfor en gyllen puslebrikke?  Jo, fordi puslebrikker har lenge vært et symbol for autisme, og våre støttespillere er gull verdt! 

I denne utgaven kaster vi litt glans over alle som har svart på foreldreundersøkelsen. 

Dere bidrar til at styret blir bedre kjent med medlemmenes ønsker og behov.  Basert på svarene vi har fått så langt, trenger rundt 90% av dere litt- eller mye mer kontakt med andre i lignende situasjon.  Styret skal se nærmere på hvordan vi kan få mer ut av de økonomiske og menneskelige ressursene som vi har.  Det er ikke for seint å svare på undersøkelsen, og det tar kun 2-3 minutter.  Gå til foreldreundersøkelsen.

Litt om symbolikken.  Puslebrikker har lenge vært et symbol for autismespekterdiagnoser (ASD).  Symbolet reflekterer vårt ønske om å finne fram til et helhetlig bilde eller svar — hva er årsakene til ASD og hvilke metoder/behandlinger kan redusere vanskene og få fram individets sterke sider?  De forskjellige fargene representerer mangfoldet blant personer og familier som lever med ASD.

kunnskap.gif

 

Nytt i kunnskapsbanken  

Interesser:  en kongevei til måloppnåelseBegrensede interesser og gjentakende atferd er ett av kjernesymptomene på autismespekterdiagnoser.  De kan gjøre oss bekymret, men de kan også brukes til å oppnå mål på skolen og i fritida.  De kan også bidra til yrkesdeltakelse og god psykisk helse.

Mangfoldige interesser.  Her finner du historier fra virkeligheten om personer med barneautisme og deres interesser.  Mange av dem brukte lang tid på å lære å snakke, men interessene har ført dem lengre i livet enn noen torde å håpe på.

Klær til besvær.  Frustrert over problemer med klær og påkledning?  Nysgjerrig på hvilke produkter som finnes?  Da er denne artikkelen midt i blinken for deg.  

Bøker om ASD og familieliv.  Høsten er lesetid.  Her finner du noe til enhver smak.  

Bokanmeldelse av "Utfordringer og undringer."  Likte du artikkelen av Unni Andersen og Ellen Kleven i siste nummeret av "Autisme i dag"?  Her kan du lese mer om boka artikkelen er tatt fra.  

 

sm__nytt.gif
Smånytt 
I denne utgaven:  Jubileumskonferanse om autisme på Storefjell, pårørende-undersøkelse om møtet med helsevesenet, kurs ved Gro Dahle for dere over 50 år, invitasjon til voksne med ASD som skriver på  nettforum/blogg, og rekruttering til en studie om skolevegring. 

Jubileumskonferanse på Storefjell.  9.-11 november arrangeres en fagkonferanse om autisme og utviklingshemning.  Deltakere kan søke NAV om å få opplæringspenger.  Deltakere kan også søke Helseforetakenes senter for pasientreiser om å få dekket kost, overnatting og andre reiseutgifter.  

Pårørendes opplevelse av helsevesenet.  Er du en voksen pårørende til noen over 18 år? Hva er dine erfaringer med det å være pårørende? Gjennom en spørreundersøkelse vil forskere fra UiS gjerne høre dine svar! Målet for forskerne er å bedre situasjonen for pårørende til personer med ulike helsemessige og/eller sosiale vansker.

3-dagers kurs for dere over 50 år.  Møt Gro Dahle og lær å skrive og bruke digitale media.  Kurset finner sted i Oslo.

Er
du en voksen med ASD som har en blogg eller skriver på åpne nettfora?
Da er Thomas Owren, masterstudent i samfunnsarbeid ved Høgskolen i Bergen, interessert i å høre fra deg. Spørsmålet hans ifb masteroppgaven er hvordan personer med ASD opplever ”normal” kommunikasjon. Han er spesielt interessert i hvilke sosiale og kommunikative vaner og praksiser hos folk flest som kan gjøre samhandling og samtaler vanskeligere for personer med ASD. Owren har e-postadresse thomas@steinkjelleren.no og må ha slike tips innen 1. desember. Les mer her

Skolevegring.  Det pågår fortiden rekruttering til en studie om "Skolevegring hos elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) i grunnskolen". Mål for studien er å kartlegge omfang av skolevegring hos elever med ASF og normalt evnenivå, samt å undersøke mulige risikofaktorer for skolevegring hos gruppen. Studien er planlagt som et doktorgradsarbeid. Den ledes av professor dr.med Trond B Diseth, forskningskoordinator dr.med Eili Sponheim og seksjonsleder Ellen K Munkhaugen, alle ved Oslo universitetssykehus. Interesserte kan kontakte Ellen K Munkhaugen på 915 43 628, eller e-post muea@uus.no.

Tips:   Har du sett artikkelen vår "Skolevegring – kartlegging og tiltak"?  

kalender.jpg

 

Merk kalenderen

 
10.10.11    Temakveld – Foreldregruppe Øvre Romerike (Eidsvoll)

20.10.11    Foreldregruppetreff (LMS Blakstad)

22.10.11    Høstseminar (Frogner grendehus i Sørum)

24.10.11    Treff for dere som har barn med Asperger (Oslo)

25.10.11    Innsendelsesfrist for bidrag til Prosjekt familiehefte.  

27.10.11    Dialogkonferanse for grunnskoleansatte (Jessheim). 
                  Husk å videresende invitasjonen til skolen barnet ditt går på.

27.10.11    Foreldregruppetreff (Ski)

Høst 2011  Hva med å delta på Legofestivalen eller andre fritidsarrangementer?  Se oversikten
                  Lyst til å lære noe?  Velg mellom nesten 40 eksterne kurs i oktober
                  ni av dem er helg- eller kveldskurs

Til internbruk:  Pusle, smånytt

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer