Nyhetsbrev september 2010

Innhold

 Hilsen fra styret . . . . . . . . "Parenthood" og foreldregrupper
 Merk kalenderen. . . . . . . . Arrangementer i foreningen (pluss en film)
 Satsningsområdet 2010. . . Skolevegring
 Månedens tema . . . . . . . . Tidlig og intensiv opplæring
 Eksterne kurs. . . . . . . . . . Nye tips om kurs og fritidstilbud i regionen
 Tipper du ? . . . . . . . . . . . Info om Grasrotandelen

Kjære medlemmer og andre interesserte —

Parenthood er navnet på en dramaserie som sendes på mandager på tv3. En av rollefigurene er en 8 åring som heter Max.  Serien startet med at Max fikk diagnosen Asperger syndrom. Hvis foreldrene til Max hadde bodd i Akershus istedenfor Berkeley i California USA, ville de fått muligheten til å bli medlem i en av foreldregruppene våre.

Når diagnosen stilles settes sterke følelser i sving, og vi foreldre står der som et eneste stort spørsmalstegn — "hva nå?"  Det er så utrolig mye å ordne, så ufattelig mye å lære. Det er så deilig å kunne snakke med andre som har "vært der, gjort det."

Seinere i barnets oppvekst står vi ofte ovenfor nye utfordringer. Pubertet. Skolevegring. Angst. Overganger. Avlastning. Kampen mot NAV. Igjen står vi der, fortvilet, og tenker "hva nå?" Igjen er en foreldregruppe gull verd.

Fylkeslaget har en foreldregruppe i hver del av Akershus — Øvre Romerike, Nedre Romerike, Asker/Bærum og Follo. Det er et lavterskel tilbud uten kontingent, deltakeravgift eller forpliktelse. I dette nummeret kommer en hilsen fra to av foreldregruppene våre, med både praktisk info og litt om hvordan gruppene fungerer.  Foreldregruppene våre har alltid rom for både latter og alvor.

Både foreldregruppa i Asker/Bærum og foreldregruppa i Follo trenger en ny kontaktperson. Ta kontakt med nestleder Ragnhild hvis du vil vite mer om vervet eller har lyst til å bli medlem i en av gruppene.  

Velkommen til foreldregruppetreff!

Med vennlig hilsen
Styret ved Lora Rypern


Merk kalenderen

 08.09.10  Spøkelsesvandring på Akershus festning, arrangert av Oslo fylkeslag. 
 Målgruppa er ungdom og voksne med Asperger syndrom.
 Medlemmer fra Akershus betaler en egenandel på 100 kr. per pers.
 15.09.10  Foreldregruppetreff på Jekyll & Hyde i Lillestrøm.
 15.09.10  Foreldregruppetreff på Nebbenes Nord ved E6 i Eidsvoll.
 24.09.10  Aspergertreff for voksne (Oslo).  Fristen for påmelding er nå utløpt.
 Medlemmer som fikk plass vil få tilsendt brev med program.
 30.10.10  Høstseminar om IP og angst/psykisk helse.  Nærmere info kommer.
 20.11.10  Klatring på Vulkan klatresenter i Oslo

Tips:  Filmen "Temple Grandin" sendes på Canal+ flere ganger i september.  Filmen er basert på livet til en verdenskjent amerikansk kvinne med autisme.  Grandin er professor i biologi med vekt på dyrevelferd og er blitt kalt "kvinnen som tenker som en ku."  Hun er også den første som skrev en selvbiografi om hvordan det er å ha autisme.  Sjekk sendetider her.


Satsningsområde 2010: IP og IOP
I denne utgaven:  Skolevegring – kartlegging og tiltak

Skolevegring oppstår ofte etter sommerferie, og situasjonen er vond og frustrerende for både eleven og foreldrene.

Det er viktig å ta det alvorlig på et tidlig tidspunkt, før skolevegringen blir fastlåst og fraværet langvarig.

Men hva står bak skolevegring? Hva skal elevens støttespillere gjøre (og ikke gjøre)? I denne artikkelen får du en lettlest innføring i skolevegring og nyttige linker om kartlegging og tiltak.  Les hele artikkelen her.


Månedens tema:  TIOBA (tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse) 

"Hvis et barn ikke kan lære på den måten vi lærer bort,
må vi lære bort på den måten barnet kan lære".  [1]

– Professor O. Ivar Løvaas (1927-2010) 

Småbarn med autisme er lite opptatt av andre mennesker.  De ser lite på andre, og imitasjonsevnen er nedsatt.  De lærer ikke på samme måten som typiske barn gjør, men med tidlig og intensiv opplæring kan de lære å snakke og herme og bli i
stand til å lære i sine naturlige omgivelser.

For over førti år siden begynte Ivar Løvaas å utvikle et opplæringsprogram for barn med autisme.  Metodene utviklet av ham og andre atferdsanalytiske pionerer kalles i dag for TIOBA.  Men hva er TIOBA?  Hvem tilbyr det?  Og hva kreves for å lykkes med det?   Les hele artikkelen her. 

Artikkelen er til minne om Professor O. Ivar Løvaas, som døde 2. august 2010, 83 år gammel.   Løvaas var født og oppvokst i Norge men er kjent over hele verden for sin livslang innsats for barn med autisme.  Våre tanker går til hans familie og venner, både her i Norge og i USA.


Eksterne kurs og tilrettelagte fritidstilbud

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

I høst 2010 blir det arrangert utrolig mange spennende kurs her i Oslo/Akershus området.  Vi har faktisk flere nye tips enn vi har plass til i denne utgaven! Derfor begrenser vi oss til ting som skjer fram til tidlig november.

Flere tips kommer i neste utgaven, men du kan også sjekke kalenderen på forsida av nettsiden vår.  Se etter kalenderinnlegg som heter "Oversikt over eksterne kurs i [måned]."

Tilrettelagte fritidstilbud

 • Kor i Skårer kirke. "Syng med oss" inviterer til høstens første øvelse 6. september. Kontaktinformasjon finner du her.

 • Ridetilbud i Asker. I følge Asker kommune har Vestre Kjenner aktivitetsgård (VKAG) et ridetilbud til barn/unge med ADHD, Asperger eller Tourette.  De har også et arbeids- og dagtilbud til utviklingshemmede. Les mer på side 4 her og på VKAGs nettside
   
 • Idrett for utviklingshemmede.  Akershus Idrettskrets inviterer ungdom med utviklingshemming til rekrutteringssamling (Haraldvangen, 22.-24. oktober 2010).  Deltakerne får bli med på mange spennende aktiviteter, f.eks. klatring, paintball, fotball, friidrett og teppecurling   Les mer her
   
 • Boccia kurs arrangeres 18. september ved Emma Kafe i Bærum.  Les mer her
 • Prosjektet "Aktiviteter i gymsal"  ble fullført før sommeren, men Norges Idrettshøgskole er interessert i å videreføre prosjektet som en praksiserfaring for sine studenter, under veiledning. Styret i Oslo Fylkeslag er i dialog med Idrettshøgskolen om de praktiske detaljene.  De håper på å komme i gang på senhøsten hvis alt går i orden.  Meld gjerne fra allerede nå dersom dere har et barn med autisme og er interesserte i å delta!  

   

 • Flere tips. Se juli/august-utgaven av nyhetsbrevet vårt.

Kurs som er direkte relevante (autisme/Asperger problematikk)

10.09.10  Temadag om Asperger syndrom (Blakstad). Målgruppa er ansatte på Vestre-Viken    
               men kurset er åpent for alle.

13.09.10   Kvalitetssikring av tjenestetilbudet (Senter for tidlig intervensjon, Nordvoll)

27.09.10   Hvordan gjennomføre 1:1 opplæring (Senter for tidlig intervensjon, Nordvoll)

11.10.10   Hvordan bli en god "lærer" (Senter for tidlig intervensjon, Nordvoll)

12.10.10   Hvordan leve med Asperger syndrom (Spiss).  Se side 6 i linken.

14.10.10   Motivasjons- og belønningsmetoder (Spiss).  Se side 7 i linken.

20.10.10   Selvforståelse og selvinnsikt (Nordvoll).  Se side 7 i linken.

25.10.10   Du er konge! kurs om motivering (Senter for tidlig intervensjon, Nordvoll). 

27.10.10   Mat- og spiseproblemer (Spiss).  Se side 7 i linken.

28.10.10   Sosial kompetanse (Nordvoll).  Se side 5 i linken.

01.11.10   Autisme og lek (Spiss).  Se side 8 i linken.

05.11.10   Asperger syndrom (Østlandsk lærerstevne, Oslo).  Se side 38 i linken.

10.11.10-
12.11.10   Fagkonferanse om autisme/utviklingshemning (Storefjell/Gol).

11.11.10   Utfordrende atferd (Nordvoll).  Se side 6 i linken.

Høst ’10     Ny samtalegruppe planlegges i Oslo for dere som har en kjæreste/samboer/ektefelle
                med Asperger (eller mistanke om det).   Ta kontakt med Anu på tlf. 92 42 03 35 eller
                send en epost til anu.illing@gmail.com

Kurs om spesialpedagogikk i barnehage og skole

NB:  Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+) 

16.09.10   Kartlegging i barnehagen: hva, hvordan og hvorfor (Oslo)

15.10.10   Dysleksivennlig skole (Oslo), med Håvard Tjora fra "Blanke ark"

18.10.10   Oppstart i "På vei mot dysleksivennlig skole" (nettbasert)

25.10.10+ Pedagogisk relasjonskompetanse og problematferd (Oslo).

25.10.10+ Aktiv læring, trinn 1 (Oslo). Aktiv læring er et opplæringssystem for barn/voksne
                med langsom læringstakt og utviklingsnivå under 4 år.

26.10.10   PP-tjenesten 2010 (Oslo)

01.11.10+ Aktiv læring, trinn 2 (Oslo).

05.11.10   Østlandsk lærerstevne, dag 1 (Oslo). 

06.11.10   Østlandsk lærerstevne, dag 2 (Oslo).

Høst ’10     Bredtvet kompetansesenter i Oslo tilbyr diverse kurs innen dysleksi, språkvansker,
                 IKT og læremidler i spesialundervisning.

Høst ’10     Torshov kompetansenter tilbyr diverse kurs.  De spesialiserer seg på sosiale og  
                 emosjonelle vansker i tillegg til sammensatte lærevansker.

Høst ’10     IKT-huset (Lindeberg) tilbyr kurs om digitale hjelpemidler for elever med lese- og
                 skrivevansker — som kveldskurs for foreldre og barn, og som dagkurs for lærere. 
                 Kurset arrangeres flere ganger i september, oktober og november.  

Diverse eksterne kurs

NB:  Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+)

09.09.10   Barneoppdragelse basert på atferdsanalytiske prinsipper (Kongsvinger)

14.09.10+ SIKTE-konferansen 2010 (Oslo), om alternativ kommunikjason mm

21.09.10+ Praktisk-rettet kurs om aldring og utviklingshemning (Drammen)

21.09.10   Funksjonshemmede og arbeid (Oslo)

29.09.10   Tilrettelegging i fysisk aktivitet og idrett (Ski)

Uke 41+   IKT-kurs for ungdom med utviklingshemning og deres familie (Oslo)

18.10.10   LDO kurs om mangfold og likestilling i arbeidslivet (Oslo)

20.10.10   Utviklingshemmede og psykiske lidelser (Oslo)

25.10.10+ Nasjonal konferanse om økonomiske problemer for privatpersonar (Oslo).
                Unge uføre er blant temaene.

26.10.10+ "Mangfoldige og fleksible tilbud", en nasjonal fagkonferanse om atferdsproblemer
                 hos barn og unge (Oslo), Selektiv mutisme og sosial angst er blant temaene.

02.11.10   Landskonferansen i utviklingshemning og aldring (Oslo)


Tipper du? 

Velg oss som din grasrotmottaker via SMS.
Send GRASROTANDELEN 992092785 til 2020 (tjenesten er gratis).

Husk at du ikke blir belastet noe for å være grasrotgiver, og eventuell premie blir like stor.  Les mer her.

 

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer