Nyhetsbrev September 2009

I dette nummeret: Aktiviteter, nyhet om pasientombudet, osv.  Nyttig på nett:  1) Skolerettigheter    2) Eksterne kurs

Her kommer en oppdatering fra AiN, Akershus. Det er mange som har meldt seg på nyhetsbrevet, men vi skulle gjerne hatt med flere. Vi har tatt en ringerunde til de som ikke har meldt seg på, og fått med en del til. De som ikke har tegnet seg nå, må selv oppsøke websiden vår for å følge med. Alle invitasjoner blir lagt ut der. Reklamer gjerne litt til andre om å tegne seg på nyhetsbrevet. 

Besteforeldregrupper.  Besteforeldrehelgen var for noen dager siden. Der var det mange engasjerte besteforeldre. Mange ønsket å fortsette og treffes av og til. Vi kan være behjelpelig med å få i gang besteforeldregrupper. Hør med besteforeldrene rundt dere, og ta kontakt med oss så ser vi hva vi får til.

Høstseminaret (17.10.09).  Satsningsområdet vårt i år er rettigheter, og vi har invitert Petter Kramås til å holde foredrag om temaet.  Hvis noen har spørsmål eller eksempler som kan diskuteres der (gjerne anonymisert), ta kontakt med oss så formidler vi dem videre til foreleseren. Det er ofte lettere å forstå når man går ut i fra konkrete eksempler.  Du får snart en egen epost med invitasjonen.

Lærerkonferanse (27.10.09).  Skolehverdagen er godt i gang, og vi håper mange har fått et godt og tilstrekkelig tilbud.  Vi får dessverre stadig henvendelser fra foresatte som ikke er fornøyd med skoletilbudet til barn med autisme/Asperger.  Vi har derfor søkt om midler, og fått penger, til en dialogkonferanse for lærere i barneskolen. Den blir 27. oktober, og vi håper at mange lærere ser det som viktig å delta. Målet for konferansen er både å øke kompetansen og forståelsen rundt elever med autismespekterdiagnose, men også at lærerne treffer andre og kan knytte nettverk og utveksle erfaringer.  Se egen e-post for invitasjonen.  Vi oppfordrer alle med barn i barneskolen til å skrive den ut og levere til læreren.  Det er begrenset plass på konferansen så det gjelder å være raskt.

Hurlumheihuset (14.9.09) og Skøyen klatresenter (19.09.09).   Vi har to spennende arrangementer i september, ett til barnefamilier og ett til ungdommer/voksne med følge.  Invitasjonene ble sendt ut via epost i august og står også på nettsiden vår.  Har dere ikke fått meldt dere på? Ta kontakt.

Problemer med kommunale tjenester?  Ta kontakt med Pasientombudet!  1.september ble pasientombudsordningen  utvidet til å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester i tillegg til sykehustjenester. Dette innebærer at pasient- og brukerombudet også skal motta henvendelser som gjelder fastleger, legevakt, fengselshelsetjeneste, fysioterapi, tjenester til rusavhengige og psykisk syke, hemmesykepleie og sykehjem. Ordningen omfatter også kommunale sosialtjenester som brukerstyrt personlig assistanse, praktisk bistand/hjemmehjelp, avlastning og støttekontakt. Unntak fra ordningen er økonomisk sosialhjelp og miljørettet helsevern.

Vi takker alle som er tilknyttet fylkeslaget gjennom Grasrotandelen.  Hver uke kommer det inn noen kroner som vi kan bruke til beste for alle medlemmene.  Hittil i år har vi fått inn ca 4000 kroner.

Vi håper vi treffer mange av dere gjennom aktiviteter og kurs i løpet av høsten. Vi setter pris på innspill og kontakt, så ring eller send en mail hvis dere har noe på hjertet.  

                                                         Med vennlig hilsen fra oss i styret 


Velkommen til "nyttig på nett"      

I hvert nummer prøver vi å legge inn noen linker som kan være av interesse for medlemmene våre.  Husk at fylkeslaget ikke har ansvar for innholdet i eksterne linker.

Det er mange ting som vi ikke får med oss, og hvis dere finner noe vi bør legge inn, er det bare å sende en mail.  Det er også lurt å ta en titt på sidene til de andre fylkeslagene av og til.   


 

Satsningsområdet 2009:  Rettigheter

Nå er skoleåret godt i gang.  Da tenker vi at det var på tide med noen linker om skolerettigheter.  Lykke til med å sikre barna et godt skoletilbud og en lettere skolehverdag!

Skolerettigheter (lettlest).  Faktahefte "Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?"

Skolerettigheter (fordypning).  "Veiledning om spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring.  Regelverk, prosedyrer og prosesser."

Skoleskyss.  Har barnet ditt rett til spesialskyss?  Kan du be om betaling for privat skyss?  Ta en titt her.  

Elev- og lærlingsombudet skal ta ivareta interessene til elever og lærlinger som er i gang med videregående opplæring i Akershus.  Klikk på plakaten her for å få kontaktinformasjon og en kort beskrivelse av tjenesten. 

Medisinering.   Rundskriv I-5/2008 heter "Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning." 


Eksterne kurs

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt og pris blir endret.

Kurskataloger

«Hva med oss?» er et nasjonalt tilbud om samlivskurs til par/aleneforeldre som har barn med nedsatt funksjonsevne.  Arrangeres i Asker/Region Øst flere ganger i 2009.

Spiss  tilbyr elleve kurs i høst 2009.  Spiss har lokaler ved Alnabru.  

Nordvoll i Oslo tilbyr 8 kurs og et todagers seminar i høsten 2009.  

Glenne regionale senter for autisme i Vestfold tilbyr 16 kurs i høst 2009.

Sykehuset Østfold tilbyr seks kurs om autisme/Asperger i høst 2009.

Tips om eksterne kurs i Oslo/Akershus, høst 2009

11.09.09   Autisme kan behandles konferansen 2009 (Oslo).  Konferansen varer til 13.09.09.

25.09.09   Problematferd hos barn og unge (Oslo)

13.10.09   Autisme – et praktisk blikk (Sandvika)

13.10.09   Medikamenthåndtering i skole og barnehage (Oslo)

21.10.09   Aktiv læring:  
frå filosofi til praksis (Oslo).  Aktiv læring er et opplæringssystem for barn/voksne med langsom læringstakt og utviklingsnivå under 4 år.  Kurset varer til 23.10.09.

22.10.09   Torshovseminarene (Oslo) Temaet er tilrettelegging for Alternativ og Supplerende  Kommunikasjon (ASK) i barnehage og skole.  Seminaret varer til 23.10.09.

29.10.09 Barn med interaksjonsproblemer og tilknytningsvansker i det første leveåret (Oslo)

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer