Nyhetsbrev oktober 2013

 oktober

Nå er det høst, og fylkeslaget holder koken. Vi holdt et foredrag for støttekontakter i Sørum kommune 14. oktober og vi har mye spennende på kalenderen.

Vi gleder oss særlig mye til årets skolekonferanse, «Trivsel i et krysspress av forventninger.» Vi har allerede fått inn 24 påmeldinger fra totalt åtte kommuner, men vi håper å tiltrekke deltakere fra samtlige 22 kommuner i Akershus. Har du husket å videresende invitasjonen til skolen din? Vi trenger også et par frivillige foreldre som kan hjelpe oss på konferansedagen. Send en epost til akershus@autismeforeningen.no hvis du er interessert. 

 


telefon
Ring og få hjelp – Henvendelser ang. skolens psykososiale miljø

I anledning Verdens dag for psykisk helse 10. oktober, ønsker vi å minne om at alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Det betyr at skolemiljøet skal fremme helsen, trivselen og læringen til elevene. De skal blant annet ikke bli utsatt for krenkende ord og handlinger verken fra medelever eller lærere. Krenkende ord og handlinger kan for eksempel være mobbing, vold, rasisme og utestenging, eller enkeltstående utsagn om utseende eller funksjonshemninger. 

Retten gjelder grunnskoler og videregående skoler (også private). Barnehager har en lignende rett til et godt psykososialt miljø. Les mer om dette i «Helse, miljø og trivsel i barnehagen.» 

Retten gjelder alt som har direkte sammenheng med skolegangen

Retten gjelder i skoletiden og på skoleveien, SFO, skolens leksehjelp og turer/arrangement i skolens regi. Det gjelder til og med aktivitet på læringsplattformen skolen bruker, f.eks. Fronter eller It’s learning. Retten gjelder også alt annet som kan knyttes direkte til skolen. Les mer i Rundskriv Udir 2-2010

Det er den enkeltes opplevelse som er avgjørende

Det er elevens egen opplevelse av det psykososiale miljøet som er avgjørende. Hvis det psykososiale miljøet ikke fremmer helse, trivsel og læring, innebærer det at elevens psykososiale miljø ikke er godt nok. 

Med psykososialt miljø mener vi hvordan vi har det sammen med andre  

Et godt psykososialt miljø kjennetegnes av:  

– trygghet
– vennlighet
– imøtekommenhet
– innlevelsesevne
– god kommunikasjon
– glede
– respekt
– utviklingsmuligheter

Summen av disse vilkårene skaper det psykososiale miljøet som er så viktig for den psykiske helsa vår. Og en god psykisk helse er viktig for å mestre livet!

Kilde:  Barn- og ungdomsarbeiderfagstoff fra NDLA  

Brevmal og videre informasjon finner du på nettet   

Hvis du som foresatte eller elev synes at det psykososiale miljøet på skolen ikke er godt nok, si fra! Hvis du ber om tiltak knyttet til elevens psykososiale miljø, skal rektor fatte et enkeltvedtak, der han eller hun skriver hvilke tiltak som blir satt i gang for å forbedre dette.

Hvis du ikke er fornøyd med saksbehandlingen, vedtaket eller oppfølging av vedtaket, skriv en klage. Du skal sende klagen til skolen ved rektor. Hvis skolen ikke gir deg medhold, sender de klagen videre til fylkesmannen. 

Nettsiden til Utdanningsdirektoratet inneholder videre informasjon og brevmal til foresatte og elever. Linkene inneholder også vedtaksmal til rektors bruk. 

P.S. Har du gått glipp av tidligere innlegg i «Ring og få hjelp»? Les dem i arkivet.    


kunnskap.gifNytt i kunnskapsbanken

Årets satsningsområde er selvstendighet, og vi har skrevet fire nye artikler om temaet: 
– «10 tips om å bo for seg selv» 
– «Nytt om bolig» 
– «10 ting vi lærte om jobb og jobbsøk» 
– «Verge, fullmakt og/eller mentor?» 

I tillegg har vi skrevet artikler ifb Forskningsdagene i september og ASK-måneden i oktober (ASK står for Alternativ- og supplerende kommunikasjon): 

– «Fem forskningsnyheter«
– «Årets ASK-nyheter» 


sm__nytt.gif

Smånytt

Bokprosjektet «Sjansespillet.» SPISS Forlag inviterer foreldre til personer med spesielle behov til å bidra til et bokprosjekt med tittel «Sjansespillet.» Spiss ønsker bidrag fra foreldre som har hatt «flaks» og fått god hjelp, og fra foreldre som har «uflaks» og har kjempet med hjelpeapparatet. Bidragene vil ikke trykkes i sin helhet, men brukes til å velge ut viktige temaer og belyse disse temaene (gjennom sitater, korte  anekdoter osv). Les mer her

Teaterstykket «Stort og stygt.» Etter fulle hus i vårhalvåret er det nå klart for en ny runde med «Stort og stygt» på Det norske teatret i Oslo. Teaterstykket handler om parforhold, småbarnsperioden og den vanskelige veien mot en autismeutredning. Flere fra fylkeslaget fikk se «Stort og stygt» 3. april, og vi ble rørt til både tårer og latter. Billetter for forestillinger i november, januar, februar og mars kan bestilles her, og bokversjonen er også i salg. Årets julegave?  

Svensk barnetv om diagnosene. Orka er en tv-serie om nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser som retter seg mot barn. Tirsdag 29. oktober sendes episoden om autisme, og 5. november sendes episoden om en jente med Asperger syndrom. Kl. 19.30 på SVT Barnkanalen. Les mer her. Tips: De har også laget fine temasider for foreldre og lærere. 

Aktiv på dagtid. Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Frogn, Nesodden, Skedsmo, Ski, Sørum, Vestby og Ås tilbyr «Aktiv på dagtid.»  Målgruppa er personer mellom 18 og 67 år som mottar en eller annen form for trygd eller sosial stønad, men ikke de som har gått av med vanlig pensjon. Timeplanene og aktivitetstypene varierer fra kommune til kommune, f.eks. golf i Drøbak i Frogn kommune. Les mer her

Abloom filmfestival i november.  Filmfestivalen skal sette mennesker med nedsatt funksjonsevne og annerledeshet i fokus. Filmfestivalens visjon er å framheve gode og likeverdige muligheter for alle og festivalen skal være en hyggelig og informativ møteplass for alle som kommer.  Festivalen arrangeres i Oslo 21.-23. november 2013.  Les mer her.

NAFO-seminaret 2014. Seminaret arrangeres på Storefjell høyfjellshotell 7. – 11. mai 2014. Programmet inneholder vanligvis mye om autismespekteret.  Generell frist for innsending av bidrag til programmet er 15. november. Frist for innsending av postere er 1. april.  Les mer her

Østlandsk lærerstevne. Østlandsk Lærerstevne samler skolefolk, barnehagepersonell og andre interesserte til kurs, orienteringer og drøftinger av aktuelle skole- og utdanningsspørsmål.  Inngangsbilletten koster kr. 200,–. Den inkluderer adgang til alle kurs du er påmeldt, samt læremiddelutstillingen begge stevnedagene.  Stevnet 2013 tilbyr ca. 220 kurs, f.eks. «Asperger syndrom» og «Barnehagens betydning for barns språklige og sosiale utvikling.»  

P.S. Gikk du glipp av viktige nyheter i septemberutgaven? Les dem her.


kalender.jpgKalender

05.11.13 Temakveld om selvstendighet (Ahus)
12.11.13 Foreldregruppetreff (Sandvika) 
13.11.13 Første av to kurskvelder for voksne med AS (Oslo fylkeslag legger ut invitasjonen)
15.11.13 Foreningens seminar «Autisme i endring» (Gardermoen) 
19.11.13 Skolekonferanse (Asker) 
23.11.13 Klatring på Vulkan klatresenter (Oslo)
             OBS: Klatring starter kl. 16 (ikke kl. 12 som vanlig) 

23.11.13 Emma sansehus (Sandvika) 

Tips: Er du interessert i eksterne kurs og fritidstilbud? Da bør du ta en titt på kurs- og aktivitetsoversiktene på nettsiden vår. Du kan også sjekke artikkelen vår om faste fritidstilbud i Akershus

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer