Nyhetsbrev oktober 2011

Velkommen til nyhetsbrevet for oktober 2011

puslebit.jpgMånedens gylne puslebrikke:

Se og hør har "Ukens sjampis", Romerikes blad har "Dagens rose", og vi har nå "Månedens gylne puslebrikke", for å hedre fylkeslagets mange støttespillere.

I denne utgaven sier vi takk til våre dyktige foredragsholdere. 

Vi har hatt så mange gode foredragsholdere opp gjennom årene.  De har inspirert oss, gitt oss pågangsmot og lært oss mye.  Gå ikke glipp av høstens seminarer:

lørdag 22. oktober – Høstseminaret ved Katrine Hildebrand.  Gjennom sitt arbeid på Åsveien skole og ressurssenter og som koordinator for Prosjekt Væremåte, har Katrine lenge hatt fokus på individet bak diagnosen.  Hun kommer hele veien fra Trondheim for å holde foredrag om personlighetsfaktorer som er relevante for å kunne forstå og tilrettelegge for personer med ASD.  Hun skal også holde foredrag om klassisk autisme.  Høstseminaret er en fin anledning til å bli kjent med andre medlemmer, og vi håper på stort oppmøte!  Påmeldingsfristen er tirsdag 18. oktober.  Gå til invitasjonen.

torsdag 27. oktober – Dialogkonferansen for grunnskoleansatte ved Torill Fjæran-Granum.  Vi fikk mange gode tilbakemeldinger etter konferansene i 2009 og 2010, og nå kommer konferansen til Jessheim.  Konferansen er gratis, slik at alle kan delta uansett skolens økonomi.  Vi håper på mange deltakere fra Øvre Romerike og resten av hele fylket.  Vennligst videresend invitasjonen til rektor, inspektører, lærere, assistenter og andre som kan være interesserte i å lære mer om elever med autisme eller Asperger syndrom.  Påmeldingsfristen er fredag 21. oktober.

Litt om symbolikken.   Puslebrikker har lenge vært et symbol for autismespekterdiagnoser (ASD).  Symbolet reflekterer vårt ønske om å finne fram til et helhetlig bilde eller svar — hva er årsakene til ASD og hvilke metoder/behandlinger kan redusere vanskene og få fram individets sterke sider?  Puslebrikkene pleier å være i forskjellige farger, som skal symbolisere mangfoldet blant personer og familier som lever med ASD.  Hvorfor bruker vi en gyllen puslebrikke?   Jo, fordi våre støttespillere er gull verdt! 


kunnskap.gif

 

Nytt i kunnskapsbanken  

Oktober er internasjonal ASK-måned (ASK står for alternativ- og supplerende kommunikasjon).  I den anledning pøser vi på med hele fire artikler om ASK og språk- og samtalevansker generelt.

Diverse kommunikasjonsvansker.   Her finner du linker om utfordringer hos både språksterke og språksvake personer med ASD.

Symbolbrukere har også noe å si.  Denne artikkelen hjelper deg å finne fram til informasjon og gratis materialer innen symbolbasert kommunikasjon.

Årets tegn-til-tale nyheter.  Ved å bruke tegn, blir ordene både synlige og hørbare.  Her finner du tips om både lesestoff og spennende digitale læremidler.

Å kommunisere via kamera.  Hvorfor ikke benytte kamera eller mobil til å støtte kommunikasjon? Linkene i denne artikkelen viser deg hvordan. 


sm__nytt.gif
Smånytt 
I denne utgaven: 
Temakveld i Asker (Asperger syndrom), ASK-seminarer, treff på Emma Sansehus, seminar om pubertet og stressmestring, underskriftskampanje om ratifisering av FN-konvensjon, fritidstilbud i Oppegård kommune, prosjektmidler innen inkluderende arbeid, "Switched at Birth" på kanal FEM.

Temakveld i Asker.  Asker kommune arrangerer temakveld 31. oktober.  Målgruppa e
r Personer med Asperger syndrom som bor i Asker og er over 15 år.  Les mer her.

Lyst til å lære mer om ASK?  (ASK står for alternativ og supplerende kommunikasjon).
Videreutdanning i ASK tilbys av Høgskolen i Vestfold.  ASK-studiet er nettbasert med seks helgesamlinger. 
Oslo-seminarene består av tre kurs om ASK.  Det første (i mars 2012) er en innføring i ASK.
– I oktober kan du delta på et ASK-seminar om
samtalematter eller PECS.

Emma Sansehus for symbolbrukere.  ISAAC-Norge arrangerer familietreff på Emma Sansehus tirsdag 18. oktober.  Målgruppa er barn som bruker grafiske symboler i kommunikasjon og dagliglivet.  Arrangementet er gratis, og man trenger ikke være medlem.  Se invitasjonen her.

Seminar om pubertet og stressmestring.  Seminaret arrangeres av Autismeforeningen (landsforeningen, ikke fylkeslaget).  Ellen Gjesti, Stein Evensen og Kenneth Larsen holder foredrag.  Påmeldingsfristen er tirsdag 1. november.  Les mer her.

Underskriftskampanjer
– Norge har ennå ikke ratifisert FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at det er "på grensen til trenering."  Atlas-alliansen er også misfornøyd med forsinkelsene.  Derfor startet de underskriftskampanjen "Hold norske myndigheter ansvarlig – Stopp diskriminering av funksjonshemmede! Gå til underskriftskampanjen.
– Har du sett dokumentaren "Brevet til Jens", som handler om brukerstyrt personlig assistanse?  Assistenter er ikke  helsearbeidere, men endringer i lovverket kan gjøre at de blir omfattet av helsepersonelloven — med uheldige konsekvenser, mener personen bak underskriftskampanjen "Bevar assistentyrket."

Fritidstilbud i Oppegård kommune.   13. oktober var det klart for første fotballtrening for funksjonshemmede i Oppegård IL.  Les mer om tilbudet her.  Ikke glad i fotball?  Det finnes mange andre muligheter i Oppegård.  Se "Tilrettelagte fritidsaktiviteter høsten 2011." 

Prosjektmidler innen inkluderende arbeid.  FARVE tildeler hvert år midler til forsøks- og forskningsprosjekter for å øke kunnskapen om forhold som er viktig for rekruttering, deltagelse og inkludering, samt hindre frafall i arbeidslivet.  Søknadsfristen er 1. november.  Les mer her.

tirsdager på kanal FEM.  Tenk om ditt funksjonshemmede barn viste seg å ikke være ditt barn likevel, pga en sykehustabbe (to babyer ble forvekslet på fødestuen). Det er ett av temaene som gjør "Switched at birth" til en spennende dramaserie.


  

kalender.jpg

 

Merk kalenderen

Husk foreldreundersøkelsen!

20.10.11    Foreldregruppetreff (LMS Blakstad)

22.10.11    Høstseminar (Frogner grendehus i Sørum).  
                  I lunsjpausen kan du treffe andre i lignende situasjon. 
                  For
eldregruppe Nedre Romerike
treffes i lunsjen,
                  og andre foreldregrupper vil også være representert.

24.10.11    Treff for dere som har barn med Asperger (Oslo)

25.10.11    Innsendelsesfrist for bidrag til Prosjekt familiehefte.  

27.10.11    Dialogkonferanse for grunnskoleansatte (Jessheim). 
                  Husk å videresende invitasjonen til skolen barnet ditt går på.

27.10.11    Foreldregruppetreff (Ski)

12.11.11    Treff på Emma Sansehus (Sandvika).  Nærmere info kommer.

18.11.11    Seminar om pubertet og stressmestring (Oslo).

Høst 2011  Som vanlig holder vi oversikt over eksterne kurs og fritidstilbud i Oslo/Akershus.  Oversiktene oppdateres fortløpende. 

Tips:  Dere som er arbeidsgivere kan også sjekke kursoversikten til NAV, med kurs om inkluderende arbeid, psykisk helse mm.   Fylkeslaget har ikke kapasitet til å legge ut samtlige NAV-kurs på nettsiden vår.

Til internt bruk:  1 2

 

Verktøykasse for tillitsvalgte

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer