Nyhetsbrev Oktober 2009

Innhold
 Hilsen fra styret  Hvordan sikre gode tiltak
 Merk kalenderen  Arrangementer i foreningen
 Satsningsområde 2009 
 Rettigheter – nye regler ang. bostøtte, ny skoleveileder
 Månedens tema  Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 Eksterne kurs  Nye tips om kurs og kataloger

 

Kjære medlemmer og andre interesserte –

Plutselig er det oktober.  Kom ikke høsten litt for fort?  Om det er noe som aldri kommer for fort så er det gode tiltak rundt barn og voksne med autisme/Asperger og deres pårørende.  Men noen ganger sier det såkalte hjelpeapparatet "ingen vits i å søke," "vi har ikke ressurser," "vi har ikke kapasitet" osv.  De svarer kanskje ikke på henvendelser eller gir avslag uten å sette seg inn i saken.  

Men hva har vi egentlig krav på?

Og hvordan kan vi få det til?

Et godt sted å starte er å melde seg på høstseminaret vårt om rettigheter, lørdag 17. oktober på Frogner grendehus.  Advokat Petter Kramås kommer, og han har lang erfaring med de spørsmålene vi pårørende har og de frustrasjonene vi opplever i møtet med det offentlige tjenesteapparatet.  Det blir ikke et tørt foredrag om lover og forskrifter, men et engasjerende seminar om hva vi trenger å vite for å sikre barnets rettigheter i diverse arenaer — også når barnet er godt voksen.  Påmeldingsfristen er 13. oktober.

Du kan også bidra til gode tiltak rundt skolebarnet ditt ved å tipse læreren om dialogkonferansen vår i Lillestrøm, tirsdag 27. oktober kl. 14.  Første mann til mølla!

I hvert nummer av nyhetsbrevet prøver vi å tipse om nyttige linker ang. rettigheter.  I dette nummeret finner du to viktige nyheter, om en ny veileder ang. Opplæringsloven, og om nye, snillere regler for å kvalifisere for bostøtte. 

Med vennlig hilsen
Styret ved Lora Rypern

P.S.  Kjøp deg litt ekstra tid ved å støtte Operasjon Dagsverk 29. oktober.  Lokale ungdommer gjør en dagsinnsats for deg, og pengene går til Atlas alliansen, som yter bistand til verdens funksjonshemmede.  Listen over påmeldte skoler finner du her.


Merk kalenderen:

17.10.09

 Høstseminar om rettigheter arrangert av AiN Akershus 

27.10.09

 Dialogkonferanse for barneskolelærere, arrangert av AiN Akershus

28.10.09

 Foreldregruppetreff på Jekyll & Hyde i Lillestrøm.  Henvend deg til lederen i fylkeslaget for å få kontaktinformasjon for foreldregruppa i Romerike. 

07.11.09    

 Arrangement på Emma sansehus, arrangert av AiN Akershus

13.11.09

 Fagseminar om tidlig identifisering, arrangert av AiN sentralt.

Satsningsområde 2009:  Rettigheter

Kommer du inn under den nye bostøtten?  Kommunalminster Magnhild M. Kleppa oppfordret alle som har lave inntekter og høye boutgifter til å ta kontakt med kommunen for å sjekke om de nå kommer inn under bostøtteordningen, etter at nye regler ble innført 1. juli:
– Bostøtten er nå åpnet for aleneboende og par uten barn som ikke mottar trygd eller pensjon.
– Deltar du i et statlig program for arbeidskvalifisering, for eks attføring, kan du likevel ha rett på bostøtte.
– Bostøtten er åpnet for dem som bor i ettromsleiligheter uten eget kjøkken og soverom.
– Inntektsgrensene for barnefamiliene er økt samtidig som de får utbetalt mer.
– Hvert barn kan nå tjene inntil 30 000 kr i året uten at familiens bostøtte blir redusert.

Brosjyrer og søknadskjema finner du her på Husbankens nettside.

Kilder:  Handikapnytt 5/2009 og pressemelding fra Kleppa 7. august 2009.

Ny veileder til opplæringsloven.  "Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning" ble nylig utgitt av Utdanningsdirektoratet.  Veilederen kan nedlastes her.

Månedens tema:  Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

Oktober er Internasjonal ASK måned.  ASK står for Alternativ og supplerende kommunikasjon og kan være alt fra kroppspråk, tegnspråk, symboler, kommunikasjonsbøker og talemaskiner.

Om ISAAC.  Her er en brosjyre fra ISAAC Norge (International Society for Augmentative and Alternative Communication).  Brosjyren forteller bl.a. om en jente med autisme som bruker piktogram.   

Introduksjon i ASK.  Her kan du lese en innføring i ASK, med mange interessante eksempler og tips fra norske fagfolk.

Hjelpemidler.  Her er en link til Datateket i Statped Nord, med nettvideoer som viser Boardmaker og andre kommunikasjonshjelpemidler.  

Kom-Kit står for "Kunskap om Kommunikationsstöd och IT för personer med autism."  Du kan lese om innholdet i Kom-Kit her.  Og her finner du en infoside med videre linker til et tipshefte og en oversikt over hjelpemidler (alt på svensk).

Eksterne kurs – Nye tips om kurs og kurskataloger
Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt og pris blir endret.

I Eidsvoll arrangeres det åpen temakveld om samarbeidet mellom foresatte og tjenesteytere.  Lær mer om hvordan du kan sikre gode samarbeidsforhold.  Temakvelden avholdes 19. oktober.  

"Autisme og tannhelse – utfordringer og muligheter i klinikken" er tema for et kveldskurs i Oslo 26. oktober.  Tips tannlegen!  

Senter for tidlig intervensjon i Oslo tilbyr kurs til dere som har — eller arbeider med — småbarn.  Linken er til Kurskatalog 2009/2010.

Bredtvedt kompetansesenter i Oslo tilbyr kurs ang. dysleksi, språk- og talevansker, læremidler og IKT til spesialundervisningen mm.  Linken er til Kurskatalog 2009/2010.

Gratis hjelpemiddelmesse i Oslo med gratis parkering!  Treff Falck Igel, ULOBA, og andre utstillere 21.-22. oktober og lær mer om hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere.

Kognitive- og kommunikasjonshjelpemidler for barn/unge er tema for et kurs som arrangeres av Falck Igel 4. november.  Falck Igel tilbyr også andre kurs.

Sykdomsbaserte ytelser fra NAV er tema for et kveldskurs som arrangeres 21. oktober av Landsforeningen for trafikkskadde (LTN).  I følge LTN er kurset på Ullevål aktuelt for alle som sliter med NAV, uavhengig av hva som er årsaken til skaden eller sykdommen.

NB:  Nyhetsbrevet for sept. 2009 har tips om flere eksterne kurs som avholdes høsten 2009.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer