Nyhetsbrev november 2010

Innhold

 Hilsen fra styret . . . . . . . . Brukeren i sentrum
 Merk kalenderen. . . . . . . . Arrangementer i foreningen
 Nyhet . . . . . . . . . . . . . . . Aspergerbedriftene
 Satsningsområdet 2010. . . Plan for en meningsfull fritid
 Månedens tema . . . . . . . . Retten til privatliv
 Eksterne kurs. . . . . . . . . . Tips om kurs og videreutdanning
 Tipper du ? . . . . . . . . . . . Info om Grasrotandelen

 


Del på Facebook

Kjære medlemmer og andre interesserte —

Det var flott å se så mange engasjerte medlemmer på høstseminaret på lørdag.  Vi håper å se minst like mange på Vulkan klatresenter, Hurlumheihuset/MegaZone, og Emma sansehus i november.  Påmeldingsfristen for Emma sansehus er i morgen (onsdag 3. november). 

Etter høstseminaret dro alle hjem med ett overordnet mål — å sikre at brukeren står i sentrum.  Det er viktig både for en god individuell plan og en god psykisk helse. 

Når brukeren står i sentrum, driver IP-teamet med skreddersøm.  Resultatet blir et styrket samarbeid, en felles og helhetlig forståelse av individets behov og ønsker, og (ikke minst) en plan med fornuftige mål.  Uten brukeren i sentrum, blir planen bare meningsløs skuffefyll.

Når brukeren står i sentrum, tar vi oss tid til å se og forstå individet.  De får en hverdag som er trygg og god og som har et positivt innhold.  De får mestringsfølelse og opplever gode relasjoner, som er de to hovedingrediensene i en god psykisk helse. 

Uten brukeren i sentrum, blir hverdagen fylt med nei og fy og grensesetting.  Det resulteter i utagering, "uønsket atferd" og en merkelapp som "vanskelig bruker."  Men de ER ikke vanskelig — de HAR det vanskelig.  Foredragsholderen Trine-Lise Bakken fortalte flere gripende historier om engstelige, deprimerte, ja livredde personer med autisme som "blomstret" når noen endelig tok seg tid til å se og forstå og møte dem på deres egne premisser.

Med vennlig hilsen
Styret ved Lora Rypern


Merk kalenderen

 06.11.10  Emma sansehus (Sandvika). 
 15.11.10  Besteforeldretreff (Oslo)
 15.11.10  Treff for pårørende til voksne med Asperger (Oslo)
 17.11.10  Temakveld om tilsyn – sosialtjenesteloven (Oslo)
 17.11.10  Foreldregruppetreff (Eidsvoll)
 19.11.10  Fagseminar om jenter med ASD (Oslo)
 20.11.10  Klatring på Vulkan klatresenter (Oslo)
 23.11.10  Dialogkonferanse for lærere (Sandvika)
 29.11.10  Hurlumheihuset/Megazone (Kolbotn)
 07.12.10  Foreldregruppetreff (Lillestrøm). 
    2011  Aktiviteter i gymsal for barn med autisme (Oslo), et samarbeid mellom
 Oslo fylkeslag og Norges idrettshøgskole.  Send en epost til
 oslo@autismeforeningen.no  hvis du er interessert.

Nyhet:  Aspergerbedriftene SA

Aspergerbedriftene SA arbeider med å etablere egne bedrifter hvor mennesker med Asperger syndrom ansettes.  Prosjektet ble startet av Autismeforeningen Buskerud fylkeslag høsten 2009.

Det første selskapet er nå etablert, og de ønsker å satse på flere bedrifter i andre deler av landet. Derfor ønsker de å høre både fra grundere og potensielle arbeidstakere med Asperger syndrom. I denne artikkelen kan du lese henvendelsen vi fikk av Aspergerbedriftene.  Klikk her for å gå til artikkelen.


 

Satsningsområde 2010:  IP og IOP
I denne utgaven:  Pl
an for en meningsfull fritid

En individuell plan er en plan for et bedre liv — et sted å bo, en jobb å gå til, et godt sosialt nettverk, en meningsfull fritid… 

Nettverk og fritid kan være en stor utfordring for personer med autisme/Asperger.  De er ofte hjemmekjære, og noen ganger kan det gå for langt. Livsutfoldelse begrenses. Utfordrende atferd forverres. Det lille nettverket de har blir sårbart.

Det er ikke alltid lett å finne et passende fritidstilbud, men det finnes mange uante muligheter! I denne artikkelen får dere oversikt over mangfoldet i fritidstilbudet her i Akershus.  Informasjon om tilrettelagt ferie og tilrettelagt idrett kommer seinere, i del 2 og 3 av artikkelen.  Gå til artikkelen.


Månedens tema:  Retten til privatliv

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

I september skrev Demokraten om en miljøarbeider som la ut en facebookvideo av sin klient — uten samtykke fra foreldrene eller fra den sterkt psykisk utviklingshemmede mannen.  "Nå må vi passe på så vi ikke mister en autist!" tuller miljøarbeideren i videoen.  Videoen ble heldigvis fjernet da den ble oppdaget.

Folk opplever at privatlivet krenkes på andre måter også.  Noen som bor i omsorgsboliger må dele rom med andre, ikke bare i korte perioder som folk flest, men gjennom et langt liv.  Andre har eget rom, men kan ikke låse døra og de ansatte kommer og går som de vil.   

Man skulle nesten tro at personer som mottar omsorgstjenester ikke har rett til privatliv.  Men de har det.  I denne artikkelen får du både bakgrunn og tips.  Gå til artikkelen.


Eksterne kurs

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

Videreutdanning.  Mange høgskoler og universiteter i Norge tilbyr semesterkurs som er relevant til autisme/Asperger syndrom.  Kursene har som regel helgsamlinger, slik at det blir mulig å kombinere jobb og videreutdanning.  Gå til kursoversikten (som inneholder mange nye tips).

Kurs og seminarer.  Her kommer tre nye tips om eksterne kurs og tilrettelagte fritidsaktiviteter.  Flere tips finner du i kalenderen vår under "oversikt over eksterne kurs i [måned]."   Her er linkene til Oversikt november og Oversikt desember.

20.11.10+ Praktisk gjennomføring av biomedisinsk behandling, ernæring & trening av barn med autisme (Oslo).

22.11.10   Psykisk helse for mennesker med autisme og utviklingshemning (Oslo)

01.12.10   Temakveld i målrettet miljøarbeid basert på atferdsanalytiske prinsipper (Sør Odal)


Tipper du? 

Velg oss som din grasrotmottaker via SMS.
Send GRASROTANDELEN 992092785 til 2020 (tjenesten er gratis).

Husk at du ikke blir belastet noe for å være grasrotgiver, og eventuell premie blir like stor.  Les mer her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer