Nyhetsbrev november 2009

Innhold
 Hilsen fra styret   Vi tenker fremover
 Merk kalenderen  Arrangementer i foreningen
 Satsningsområde 2009  Inspirasjon fra vårt høstseminar om rettigheter
 Månedens tema  Nyttige linker for lærere
 Eksterne kurs  Nye tips om kurs og kurskataloger

   Kjære medlemmer og andre interesserte –

 

November har så vidt kommet i gang.  Snart er det advent, og før vi vet ordet av det er det nyttår.  Styret har allerede begynt å planlegge året som kommer, men det er fortsatt en del som skjer nå i 2009 — både i fylkeslaget, i foreldregruppene, og i foreningen sentralt.  Hvis dere ikke har meldt dere på arrangementet på Emma sansehus lørdag 7. november så er det ikke for seint.  Se invitasjonen.

 

Styret er i midt i planleggingen av årsmøtet, som i år blir på Emma Gjestehus i Bærum lørdag 6. februar 2010. Der blir det tilbud til hele familien.  Vi starter med årsmøtet, så spiser vi lunsj, og etterpå blir det åpent i sansehuset og i Friskhuset, samtidig som vi vil ha kurs. Nærmere program kommer.  Sett av datoen nå!

 

Vi takker for sist til alle som var på høstseminaret.  Det ble en interessant og lærerik dag, og deltakerne står nok bedre rustet til å sikre rettighetene sine fremover.

 

Dialogkonferansen for lærere samlet ca 80 engasjerte lærere, og vi avslutter vår hilsen fra styret med et visdomsord av Søren Kierkegaard.  Sitatet ble brukt på konferansen, og vi synes det er fin inspirasjon til alle som har eller jobber med barn med autismespekterdiagnose.

 

Skal man lykkes i å føre et menneske i utvikling fra et sted til et annet,
må man passe på å finne den andre der hvor vedkommende befinner seg,
og begynne der.


Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst:
For i sannhet å kunne hjelpe en annen må jeg nok forstå mer enn ham,
men dog først og fremst forstå det han forstår.

Gjør jeg ikke det, hjelper min merviten ham slett ikke.


Med ønsker om en rolig og god november for alle
Hilsen styret ved Ragnhild B. Holden og Lora Rypern

 

Merk kalenderen:

 07.11.09  Arrangement på Emma sansehus, arrangert av AiN Akershus
 11.11.09   Foreldregruppetreff på Egon i Ski.  Henvend deg til lederen i fylkeslaget for  kontaktinformasjon for foreldregruppa i Follo.
 13.11.09  Fagseminar om tidlig identifisering, arrangert av AiN sentralt.
 28.11.09    Juleavslutning på Jekyll & Hyde i Lillestrøm (med forbehold om dato).  Henvend deg til lederen i fylkeslaget for kontaktinfo for foreldregruppa i Romerike.
 06.02.10   Årsmøte på Emma Gjestehus i Sandvika.  Hold av datoen.

 

Satsningsområde 2009:  Rettigheter
Dette nyhetsbrev er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.  Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

På høstseminaret 17. oktober fikk vi masse informasjon og tips av den dyktige foredragsholderen vår, advokat Petter Kramås.  Her er noen linker inspirert av høstseminaret.

"Ikke ta et nei for et nei"
heter en av artiklene i NFU sin samling av juridiske artikler.  De fleste artiklene var skrevet av Petter Kramås.

Rett til å søke om omsorgslønn.  Kommunen kan ikke avslå en søknad fordi den ikke har en slik ordning eller ikke har satt av nok penger på budsjettet, men de kan tilby alternative tjenester.  Linken er til Frambu sin temaside om omsorgslønn.

Timelønnens størrelse bør stå i enkeltvedtaket om omsorgslønn og kan påklages, i følge et brev fra Sosial- og helsedepartementet som vi fikk tips om på høstseminaret.  Her er side 1 og side 2 av brevet

Ny veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4.  Masse nyttig, f.eks. bekreftelse at man kan søke og få vedtak om tjenester i en annen kommune før man flytter (se side 8).

Rundskriv, lover, forskrifter m.v. knyttet til Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområdet finnes her.  Se "dokumenter" på menyen til venstre.

Nettsiden "Rettskildene" inneholder linker til Folketrygdloven og andre lover innenfor NAVs virkeområde, samt rundskriv, forskrifter og vedlegg m.m. 

Månedens tema:  Nyttige linker for lærere
Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

27. oktober arrangerte vi en dialogkonferanse for lærere.  Her er noen linker ang. diverse tema som ble diskutert på konferansen.

Autistiske forståelsesvansker påvirker skolehverdagen på mange måter, og må tilpasses på mange måter.  Torshov kompetansesenter lagde en systematisk oversikt over dette.  Her finner du også åtte kjennetegn på et godt skoletilbud for elever med Asperger syndrom.

Tilrettelegging i skolen er tema på en powerpoint presentasjon av Kari Steindal, medforfatter av "Barn og ungdommer med Asperger-syndrom.  Prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet."

 

Tips fra andre skoler.  Langemyr skole og ressurssenter har en nyttig autismeside, med artikler om TEACCH, sosiale historier og andre metoder, og tips til sosial trening og diverse fag.

Les mer om pluss/minus skjema mm i boka til Torhild Reigstad, "Tilrettelegging for utvikling og mestring av sosiale ferdigheter for elever med Asperger syndrom i vanlig skole."  Boka bestilles fra Autismeforeningen og koster 75 kroner.

Kommunens økonomi ingen unnskyldning.  Rektor må rapportere til skoleeier
hvis det ikke er tilstrekkelig penger til spesialundervisning.  Les mer om dette og andre problemstillinger her, i "Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning."

Kompetansesentrene i Statped kan hjelpe skolen utvikle et godt opplæringstilbud til eleven med særskilte behov.  Det er de opplæringsansvarlige i kommunen/fylket som sender søknad.  Linken er til en Statped-brosjyre.

 

Eksterne kurs:
Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt og pris blir endret.

Jenter med HFA/AS og 5 andre spennende kurs arrangeres av Spiss i november/desember. 

Haug skole og ressurssenter i Bærum tilbyr 4 kurs innen spesialundervisning i november.

Nordvollseminarene arrangeres 3.-4. desember, med både felles forelesning om pubertet og fordypning i et utvalg av tema, f.eks. sosiale historier, ASK, IKT; og fortelle i klassen om diagnosen.  Se side 9 i kurskatalogen.

Årets siste samlivskurs for par avholdes i Asker 13.-15. november, men det kommer sikkert nye kurs i 2010.  Klikk på linken for å lese mer om tilbudet "Hva med oss?"

 

BioMed Clinic arrangerer både startkurs og videregående kurs i biomedisinsk behandling, ernæring og trening av barn med autisme.  Oppstart i november.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer