Nyhetsbrev mars 2012

Velkommen til nyhetsbrevet for mars 2012

Vi minner om påmelding til torsdagens kveldskurs for pappaer, med tema «Hverdagsmestring for hele familien.»   Målgruppa er dere som har barneskolebarn.  Les mer her.

P.S.  Påmeldingsfristen er i dag (5. mars).  Vi tar imot etterpåmeldinger men det lønner seg å være raskt – det var kun 4 ledige plasser på starten av dagen i dag.    

 


puslebit.jpg
Ring og få hjelp

I anledning «En sjelden dag» (29. februar, den europeiske dagen for sjeldne diagnoser), tipser vi om Servicetelefonen for sjeldne tilstander.  Autisme og Asperger er ikke sjeldne tilstander, men noen av våre medlemmer har sjeldne genetiske syndromer med autistiske trekk.  

Helsedirektoratets Servicetelefon er et tilbud til pårørende, hjelpeapparatet og til personer som selv har en sjelden tilstand.  Ved å ringe Servicetelefonen i Helsedirektoratet kan man få informasjon om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud som finnes. Den som betjener telefonen vil også tilby å forsøke å formidle kontakt med andre som har tilsvarende diagnose.  Les mer her.


kunnskap.gifNytt i kunnskapsbanken

I anledning Verdens kvinnedag 8. mars presenterer vi to nye linksamlinger:  
– «Bøker om jenter med ASD«
–  
«Hverdagsmestring for jenter.»  Her kan du lese om jenter og voksne kvinner som lever et godt liv med ASD.  Mange av artiklene vi linker til viser hvor viktig det er å bli møtt med hjelp og forståelse – noe som «Jenta på gangen» (18 år) ikke har fått nok av på skolen, dessverre.  Men artiklene viser også hvor viktig det er med selvaksept og et positivt innhold i hverdagen.  

I anledning Verdensdagen mot selvskading 1. mars presenterer vi følgende:
– «Bøker om selvskading«
– «Selvskading og selvskadende atferd»  

Hvis du driver med selvskading eller er vitne til selvskading, snakk med noen om det.  Det finnes hjelp å få.  Artikkelen vår gir informasjon om både henvisning, årsaker og tiltak, med mange nyttige linker.  Gå til artikkelen.   


sm__nytt.gifSmånytt

I dette nummeret:  Kurskatalogen til Sykehuset Østfold, ny nettside om språkvansker, bibliotek for alle som har vansker med å lese trykt tekst, og tre invitasjoner til deltakelse i forskning:  skolevegringsprosjekt (4.-10. klasse),  øyebevegelsesstudie (barn fra 3-7 år) og Autismestudien i Bergen (gutter fra 6-13 år).  

Skolevegringsprosjekt.    Regionalt fagmiljø for autisme tok kontakt med fylkeslaget og ba oss om å spre informasjon om skolevegringsprosjektet.  De ønsker å få tak i flere deltakere.  Målgruppa er barn som går i 4-10 klasse og som har ASD — uavhengig om de har skolevegring eller ikke.  Les mer her.  Fylkeslaget håper at mange av våre lesere vil si ja til deltakelse i dette viktige prosjektet.  

Øyebevegelsstudie av 3-7 åringer med autisme.  Marita Andreassen fra Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, ønsker kontakt med familier som kunne tenke seg å delta i en studie om øyebevegelser hos barn med diagnose innenfor autismespekteret. Målgruppa er barn mellom 3 og 7
år.  Mer info finner du i et kort brev fra Marita og i et informasjonsskriv om studien.  Fylkeslaget håper at mange av dere vil finne dette interessant og ta kontakt – ved å bidra til forskning, bidrar vi til at barn med ASD får det bedre.

Autismestudien ved fMRI-gruppen i Bergen.  fMRI-gruppen trenger gutter fra 6 til 13 år med diagnosen autisme.  Ved å ta bilder av hjernen i en MR maskin vil forskerne se på anatomi, blodgjennomstrømning og kjemiske sammensetninger av forskjellige deler av hjernen. Barna vil gjøre ulike enkle oppgaver mens de ligger inne i maskinen (de må kunne være forholdsvis stille), og oppgavene vil omhandle temaet forutsigbarhet og uforutsigbarhet.  I tillegg til MR-undersøkelsene (som tar rundt 40 minutter) vil det bli gjort en evnetest og foreldre/foresatte fyller ut et spørreskjema.  Studien har dessverre ikke midler til å dekke reise/opphold, og undersøkelsene kan kun gjøres i Bergen.  Likevel håper fylkeslaget at noen av våre medlemmer vil ta turen dit, da denne studien prøver å kartlegge problemstillinger knyttet til autisme som ikke tidligere har vært undersøkt.  Les mer i et kort brev og brosjyre fra fMRI-gruppen.  

Kurskatalogen til Sykehuset Østfold.  Sykehuset Østfold arrangerer mange nyttige kurs, f.eks. «Informasjon om sosiale rettigheter» i mai.  Kursene arrangeres vanligvis i Fredrikstad.  Gå til kurskatalogen

Ny nettside om språkvansker. Forskere fra Universitetet i Oslo lanserte en ny nettside om språkvansker, med informasjon om barns språkutvikling og en oversikt over kartleggingsverktøy.  Les mer her.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.  NLB har 15 000 lydboktitler fra en rekke sjangre og studiefag.  De låner ut gratis til blinde, svaksynte, dyslektikere og andre som har vansker med å lese trykt tekst.  De har også følebøker som privatpersoner, barnehager og andre kan låne. For mer informasjon om alt dette gå til www.nlb.no.  


  

kalender.jpgKalender

01.03.12 Betalingsfrist for medlemskontingenten. Vi håper dere vil fortsette å støtte oss i 2012. Hvis du ønsker å endre medlemskapstype eller ikke har fått faktura, les mer her.

06.03.12  Foreldregruppetreff (Lillestrøm)

08.03.12 Hverdagsmestring for deg som er pappa til et barneskolebarn (kveldskurs i Oslo).  Få plasser igjen.

mars Oversikt over eksterne kurs i mars. Her finner du mange seminarer som kan bidra til bedre hverdagsmestring, enten du er pårørende, jobber med personer med ASD eller har diagnosen selv. Alternativ kommunikasjon, fysisk aktivitet, utfordrende atferd og dagliglivs ferdigheter er blant temaene. Hele åtte kurs arrangeres på kveldstid eller i helgene i mars.  Se også kursoversiktene for april og mai.

13.03.12 Foreldregruppetreff (Ski)

29.03.12 Skattekveld om særfradrag for store sykdomsutgifter (Lørenskog). Arrangeres av FFO.

31.03.12 Søknadsfrist – sommerseminaret (Gudbrandsdal leirskole). Se «Autisme i dag» nr. 1/2012, side 18-19. Hvis du ikke har fått bladet, ta kontakt med foreningens kontor.

12.04.12 Hverdagsmestring for deg som er voksen med Asperger eller høytfungerende autisme. Nærmere info kommer.

21.04.12 Klatring (Vulkan klatresenter i Oslo)

vår 2012 Oversikt over eksterne fritidstilbud, med både faste tilbud og engangsbegivenheter.

Tips: Det skjer mye spennende i Oslo fylkeslag også. Generelt sett er medlemmer fra Akershus velkommen på deres arrangementer. Les mer i nyhetsbrevet til Oslo fylkeslag.

Til internt bruk:  1 2 3 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer