Nyhetsbrev mars 2010

Innhold

 Hilsen fra styret  Oppsummering av årsmøtedagen
 Merk kalenderen  Arrangementer i foreningen
 Nyhet fra NAV  Arbeidsavklaringspenger
 Satsningsområdet 2010  Basis kunnskap om IP på 1-2-3
 Månedens tema  Planlegging av overganger
 Eksterne kurs  Kurs i Oslo/Akershus pluss tips til de som vil reise

Kjære medlemmer og andre interesserte –

"Vi gir hverandre en håndsrekning i en utfordrende hverdag… og står sammen i kampen for et inkluderende samfunn.  Sammen er vi sterke!"  Det er fylkeslagets motto, sakset fra brosjyren vår
                                                             
Tanken bak mottoen har aldri vært mer synlig enn på den store årsmøtedagen 6. februar, med godt oppmøte, nyttige diskusjoner, og hyggelig samvær fra morgen til kveld.

Dagen startet med årsmøtet.  Referatet kommer snart her på nettsiden vår, men vi vil bare nevne et par nyheter:

Nytt satsningsområde.  Vi valgte individuell plan og individuell opplæringsplan som vårt nye satsningsområde.  IP/IOP blir tema for seminarer og nyhetsbrevartikler i året som kommer, og vi håper å kunne bidra til kompetanseheving hos tjenesteytere, både direkte og via våre medlemmer.

Nye styremedlemmer.  Vi ønsker velkommen til Inger, Fridtjof og Kjersti, og vi sier tusen takk for innsatsen til de tre som gikk ut av styre — Jan Peter, Berit, og Tom-Arne.

Ny leder.  Jeg (Lora) ble valgt som ny leder, siden Ragnhild ønsket å fokusere på likemannsarbeid og diverse andre styreoppgaver.  Tusen hjertelig takk, Ragnhild, for to års  utrettelig og dyktig innsats som leder.

Etter årsmøtet spiste vi lunsj sammen på Emma Kafé.  Hele 60 personer var samlet, med et aldersspenn fra 5 til over 80 år!  Vi fikk nyte både deilig mat og interessante samtaler rundt bordene. 

Etter lunsj delte vi oss.  De fleste valgte seminaret om støtte og stønader på vei til arbeidsaktivitet eller utdanning.  Inkluderende arbeid er viktig for å forebygge isolasjon, forbedre levekår, og gi mulighet for livslang utvikling og læring, men det er ikke alltid lett å få til.  Derfor var det godt å få litt drahjelp av våre dyktige foredragsholdere, Bård Fossum og Helene Ugelstad Olausen.  Mer om temaet inkluderende arbeid og autisme/Asperger finner du i linksamlingen vår.

De som ikke valgte foredraget koste seg på Emma Sansehus og Emma Friskhus. 
Arrangementet var et sårt tiltrengt fritidstilbud til barn, ungdommer og voksne med autismespekter diagnoser.  Mange sliter med å finne et egnet organisert fritidstilbud i egen kommune, og noen må til og med vente i over to år på å få støttekontakt!  Har noen av dere sett saken "Mangel på støttekontakter" fra Østlandssendingen 4. februar 2010?

Husk at Emma Sansehus og Emma Friskhus kan leies av privatpersoner.  Hva med å leie stedet sammen med et par andre familier?  Sansehuset gir mulighet til både stimulerende og avslappende aktiviteter og har bl.a. et boblebad med plass til 8.   Mange ønsker å leie Sansehuset, så det gjelder å være tidlig ute. 

Friskhuset kan man leie gymsalen og/eller varmtvannsbassenget (man må få tak i en godkjent livredder, kanskje noen dere kjenner?).  Friskhuset kan ofte leies på ganske kort varsel.

Vi håper å se mange av dere på Hurlumheihuset og andre arrangementer i vår 2010.  Se kalenderen.

Med vennlig hilsen
Styret ved Lora Rypern


 

Merk kalenderen:

 15.03.10  Familiekveld på Hurlumheihuset med lek, samvær og laserspill.
 16.03.10  Skattekveld arrangert av paraplyorganisasjonen vår, FFO.  (Tips:  du kan også lære litt om særfradrag i en artikkel fra nyhetsbrevet vårt i februar). 
 18.03.10  Foreldregruppetreff på Jekyll & Hyde i Lillestrøm.  For nærmere info,
 
meld din interesse via nestlederen i fylkeslaget.
 23.03.10  Foreldregruppetreff hjemme hos et medlem i Asker.  For nærmere info,
 
meld din interesse via nestlederen i fylkeslaget.
 25.03.10  Pizzatreff for ungdom.  Nærmere info kommer.
 24.04.10
 Klatring på Skøyen klatresenter

 


Nyhet fra NAV – Arbeidsavklaringspenger innføres 1. mars

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

Mottar du attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uføre- stønad?  "Dersom man allerede har et vedtak om attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad som varer lenger enn 28. februar 2010, vil man automatisk ha rett til arbeidsavklaringspenger med overgangsregler fra og med mars. Man trenger ikke sette fram ny søknad. I begynnelsen av mars vil det bli sendt ut et brev til brukeren med informasjon om at saken er overført til arbeidsavklaringspenger med overgangsregler."  Les mer her.  

Har du vært sykmeldt i snart ett år?  Arbeidsavklaringspenger kan også være relevant for de som har vært sykmeldt i snart ett år men er ikke frisk nok til å gå tilbake til arbeid.  Les mer her.


Satsningsområde 2010:  IP og IOP

Denne artikkel er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.  Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

På årsmøtet 6. februar valgte vi individuell plan og individuell opplæringsplan som satsingsområde i 2010.  Satsingsområdet blir med å styre vårt valg av tema til både foredrag og nyhetsbrevartikler.  Her starter vi med noen basiskunnskaper om individuell plan. 

Gå til Basiskunnskaper om IP på 1-2-3


Månedens tema – Planlegging av overganger

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. 

Planlegging av store overganger er et viktig bruksområde for individuelle planer.  Her er noen linker som kan hjelpe med planlegging av overgangen fra barnehage til skole, fra skole til skole, og fra skole til arbeid. 

Vi har også tatt med overgangen fra BUP til voksen psykiatri, overgangen fra foreldrehjemmet til annen boform, overgangen til alderdom.  Men først tar vi en titt på den gradvise overgangen fra barn til myndig voksen.

Les mer her.


Eksterne kurs

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

Her er noen tips om eksterne kurs — og et tilrettelagt fritidstilbud — i Oslo/Akershus.  Sist på lista er fire spennende kurs som arrangeres andre steder i Norge/Sverige.  Andre tips finner dere her.

Jolly Friday er et månedlig tilrettelagt fritidstilbud for personer fra ca. 14-24 år. Fylkeslaget fikk bekreftet at tilbudet passer for ungdommer/unge voksne med Asperger/autisme (med egen ledsager om ønskelig).  Se side 3 i brosjyren.

"Vår unike foreldrerolle" er et familiekurs på Sørmarka med eget opplegg til barn.  Kurshelgen arrangeres av NFU 20. og 21. mars.  Deltakerne behøver ikke være medlemmer i NFU.

Videokonferanse arrangeres 11. mars og 8. april med tema "Mobiltelefon som støtte for personer med Autisme/Asperger syndrom og ADHD." Du kan følge med på konferansen fra to studioer i Oslo. Les mer om prosjektet her.

"Tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for barn med spesielle behov" arrangeres 11. mars på Tæruddalen skole, Skedsmokorset.

Seminar om Asperger for barnevernspedagoger (Rica Hotell Gardermoen i april).  Se side 24.

Spisevansker hos barn arrangeres i Oslo 22. mars.

"Barnet bak diagnosen" arrangeres av ISOP i Oslo, 23. mars.

Aktiv Læring er et pedagogisk opplæringssystem som legger vekt på å legge til rette for egenaktivitet og læring ut fra det nivået barnet er.  Passer for barn og voksne på et utviklingsnivå under 4 år.  Innføringskurs arrangeres 18. og 19. mars. 

Reiselysten?
– Hva med Medema Camp, en
familiehelg på Skeikampen i Oppland i mai?  (man behøver
  ikke være medlem i HBF)
– Hva med en to-dags konferanse med
Tony Attwood i Stockholm i juni? 
– Eller et heldagsseminar med
Christopher Gillberg i Bødo i april? 
– Eller foreningens eget seminar om
tilrettelegging i skolen i Kristiansand i april?

 


Tipper du?  Du kan støtte oss gjennom grasrotandelen ved å sende SMS GRASROTANDELEN 992092785 til 2020. Husk at du ikke blir belastet noe for å være grasrotgiver, og eventuell premie blir like stor.  Les mer her.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer